Digitalizarea României - program cu finanțare nerambursabilă de 90%

Soluții tehnice pentru digitalizarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii prin Programul Național al Guvernului României

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița se alătură inițiativei de digitalizare a IMM-urilor din România și vă propune soluții la cheie compatibile cu activitățile și cheltuielile eligibile din cadrul programului de digitalizare. Pornim de la analiza nevoilor actuale și a celor pe termen mediu și/sau lung astfel încât soluția propusă să vă eficientizeze afacerea și să genereze dezvoltarea.

Eligibilitatea solicitantului

Microîntreprinderi Întreprinderi mici și mijlocii înființate până la 03.01.2020

Valoarea finanțării

30.000 € – 100.000 €

Scopul

Digitalizarea IMM-urilor

Perioada

Până la 31.12.2023 (estimativ)

Ce oferim

Soluții

Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente
Amenajarea centrului de date

Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele

Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS
Achiziția și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente
Realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului
Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

Activitate eligibilă

Vă punem la dispoziție o gamă variată de produse de actualitate din domeniul IT&C, de la producători consacrați. Consultanții noștri sunt mereu disponibili pentru identificarea celei mai potrivite soluții pentru compania dvs.

Analiză, proiectare, ofertare de data room și echipamente active: Virtualizare | Servere/ Storage | Electroalimentare Date | Center cooling Data | Center Security Data | Center Safety | Colocare servere

Certificate SSL Firewall, Antivirus, Antimalware, Antispam Protecție și securizare site Soluții pentru lucrul remote
Hosting / Colocare servere
Oferim o abordare personalizată pentru ca soluția software propusă să se plieze pe situația din compania dumneavoastră.

Comunicații wireless | Cablare structurată | Rețele industriale | Videoconferință

Pasul final în implementarea oricărui proiect este intruirea utilizatorilor din partea beneficiarilor în vederea folosirii softurilor și echipamentelor instalate.

Digitalizarea afacerii dumneavoastră în 5 pași

1. Verificam gratuit eligibilitatea companiei dumneavoastră.

2. Analizăm nevoia actuală și și asociem cheltuielile eligibile care rezolvă nevoile de dezvoltare.

3. Realizăm împreună soluția tehnică și proiectul necesar accesării fondurilor europene.

4. Furnizăm propuneri pentru resursele tehnice și echipamentele necesare digitalizării.

5. Implementăm pentru dumneavoastră proiectul final de digitalizare.

Soluții și servicii complete

Coaching

Clarificare nevoilor prin definirea vulnerabilităților și asocierea cu resurse finanțabile din acest proiect

Consultanță

Identificăm nevoia și propunem soluțiile potrivite

Proiectare

Stabilim și monitorizăm toate etapele de implementare ale proiectului

Implementare

Implementarea proiectului dumneavoastră de către echipe specializate și certificate

Verificați dacă vă încadrați în criteriile de eligibilitate

1. Solicitantul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

2. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Solicitantul nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

3. Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;

4. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

6. Solicitantul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul;

7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

8. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;

9. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;

10. Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;

11. Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar şi a Autorităţii de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa aferentă.

Avantajele digitalizării​

Inovația în tehnologie asigură creșterea brandului și crearea unui produs final mai bun

Comunicarea rapidă și clară, cu clienții și angajații, asigură o eficiență ridicată

Timp mai scurt de execuție, produse și servicii de calitate, atingerea obiectivelor

Arhivarea electronică a informațiilor și securizarea acestora, cu acces limitat în funcție de utilizator

Informațiile stocate în medii digitale pot fi accesate de angajații care lucrează de acasă

Formular analiză eligibilitate

Pentru a putea completa formularul aveți nevoie de copie CUI scanată și bilanțul pe 2019 în format PDF (exportat din SAGA sau din programul de contabilitate folosit).

Acest formular “Analiză Flash” a fost conceput pentru a evalua, clasifica şi a clarifica dacă compania dumneavoastră este eligibilă pentru acest proiect sau nu.


  Documente necesare

  Observații

  Onorariul nostru se stabilește în funcție de complexitatea proiectelor, în conformitate cu un deviz aprobat în prealabil de către dumneavoastră.

  Notă: întreaga valoare a taxei este conform regulilor de finanțare, urmând a fi returnată în conformitate cu procentele stabilite în cererea de subvenție.

  Este important să ne transmiteți detaliile solicitate în formularul de mai sus. Aceste informații sunt strict necesare pentru verificarea eligibilității și încadrarea corectă a proiectului dumneavoastră.

  Ne vedem în următoarea etapă a călătoriei!