IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Manager Proiect:

Tel: 0245.210.318

E-mail: [email protected]

 

Coordonator Partener 1:

Tel: 0245.620.702

E-mail: [email protected]

 

Coordonator Partener 2:

Tel: 0244.523.068

E-mail: [email protected]

 

Expert campanie constientizare si recrutare grup tinta S (DB, IL,CL,GR)

Tel: 0751.153.703

E-mail: [email protected]

 

Responsabilul GDPR si protectia datelor cu caracter personal

Tel: 0751.153.708

E-mail: [email protected]

 

Expert programe de invatare la locul de munca (alfabetizare digitala si TIC)

Tel: 0245.210.318

E-mail: [email protected]