IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Activitatea 1. Organizarea si derularea campaniei de constientizare a angajatorilor si de recrutare a grupului tinta

Subactivitatea 1.1: Organizarea/derularea campaniei de constientizare si recrutarea GT pentru cursurile de formare competente digitale in judetele DB, IL, CL, GR

Rezultate previzionate:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din jud. DB,IL,CL,GR intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale elaborat/multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in jud. DB,IL,CL,GR pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere,

pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din judetele DB,IL,CL,GR

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 101 ex

-101 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.2: Organizarea/derularea campaniei de constientizare si recrutarea GT pentru cursurile de formare competente digitale in judetele PH, AG, DB, TR

Rezultate previzionate:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din jud. PH,AG,DB,TR intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in jud. PH,AG,DB,TR pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere,

pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din judetele PH,AG,DB,TR

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 101 ex

-101 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.3. Identificarea si recrutarea in GT a candidatilor pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale

Rezultate previzionate:

-1 macheta chestionar identificare competente digitale ale angajatilor elaborata si multiplicate in 50 exemplare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor aplicate intreprinderilor SNC/SNCDI din judetele Regiunii Sud-Muntenia implicate in campania de constientizare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor procesate si interpretate, in

vederea selectarii intreprinderilor ce dispun de angajati care detin competente digitale de

baza, in vederea evaluarii competentelor acestora

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 101 exemplare

-101 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei) din judetele Regiunii Sud-Muntenia

-101 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 macheta formular evaluare initiala elaborata si multiplicata in 101 exemplare

-101 formulare de evaluare initiala completate pentru persoanele inregistrate in grupul tinta, in vederea identificarii competentelor digitale de baza detinute si a formularii de recomandari

pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale

-101 recomandari intocmite pentru includerea in procesele de evaluare si certificare a

competentelor digitale intocmite

-101 chestionare feed-back completate

 

Subactivitatea 1.4. Asigurarea respectarii GDPR si protectiei datelor cu caracter personal

Rezultate previzionate:

  • 1 responsabil cu protectia datelor personale desemnat si remunerat, angajat in conformitate cu cerintele din Orientari Generale POCU 2014-2020

-303 seturi documente prelucrare date personale intocmite pentru angajatii din GT

-303 persoane din GT informate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia

datelor cu caracter personal

-303 persoane din GT informate cu privire la scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

-303 persoane din GT informate cu privire la temeiul juridic, la perioada de stocare a datelor si

la potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal

-1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor personale elaborata/aprobata de catre

managerul de proiect

-1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor personale mentinuta

-1 evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor personale realizata

 

Activitatea 2: Organizarea si derularea programelor de formare competente digitale si promovare teme secundare

Subactivitatea 2.1. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale de baza/avansate si promovare teme secundare in judetele DB, IL, CL, GR

Rezultate previzionate:

-101 formulare exprimare optiuni procesate din jud. DB,IL,CL,GR

-50 participanti cursuri competente digitale de baza, 92% certificati (46 persoane)

-51 participanti cursuri competente digitale avansate, 90% certificati (46 persoane)

-3 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-101 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-50 seturi materiale formare multiplicate

-51 seturi materiale formare distribuite electronic

-8 seturi liste prezenta lunare intocmite

-8 seturi documente examen intocmite

-8 examene finale derulate

-92 certificate calificare/participare emise

-101 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 participanti

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de

formare competente digitale

 

Subactivitatea 2.2. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale de baza/avansate si promovare teme secundare in judetele PH, AG, DB, TR

Rezultate previzionate:

101 formulare exprimare optiuni procesate din jud. PH,AG,DB,TR

-50 participanti cursuri competente digitale de baza, 92% certificati (46 persoane)

-51 participanti cursuri competente digitale avansate, 90% certificati (46 persoane)

-3 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-101 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-50 seturi materiale formare multiplicate

-51 seturi materiale formare distribuite electronic

-13 seturi liste prezenta lunare intocmite

-13 seturi documente examen intocmite

-13 examene finale derulate

-92 certificate calificare/participare emise

-101 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 participanti

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite

pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de

formare competente digitale

 

Activitatea 3:  Organizarea si derularea proceselor de evaluare si certificare a competențelor digitale ale angajatilor

Subactivitatea 3.1. Organizarea/derularea proceselor de evaluare si certificare a competentelor digitale si promovarea temelor secundare in randul candidatilor

Rezultate previzionate:

-101 recomandari evaluare competente digitale procesate si centralizate

-101 planificari procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite

-101 procese evaluare competente digitale derulate

-1 platforma e-assessment suport pentru activitatile de evaluare competente digitale utilizata

-101 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate

-92 angajati din GT certificati (91% din total candidati)

-92 certificate competente profesionale completate, inregistrate si eliberate

-101 chestionare feed-back aplicate candidatilor evaluate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 101 persoane din GT

-101 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite

pentru cei 101 participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si

nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia proceselor de

evaluare si certificare a competentelor digitale

 

Activitatea 4: Sprijinirea întreprinderilor pentru organizarea de programe de învațare la locul de munca în domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Subactivitatea 4.1. Conceperea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-1 macheta chestionar analiza la nivel de intreprindere elaborat si aplicat in cadrul analizei

efectuate

-4 analize individuale la nivel de intreprindere realizate pentru intreprinderile sprijinite

-1 macheta program personalizat de invatare la locul de munca elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca concepute pentru intreprinderile

sprijinite

-1 macheta plan de implementare program personalizat de invatare la locul de munca

elaborata

-4 planuri de implementare programe personalizate de invatare la locul de munca elaborate

pentru intreprinderile sprijinite

 

Subactivitatea 4.2. Implementarea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca implementate

-4 seturi de documente specifice programelor personalizate de invatare la locul de munca

elaborate si difuzate la nivel de intreprindere, catre toate departamentele vizate

-1 macheta formular F1 – Formular evaluare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F2 – Referat aprobare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F3 – Plan implementare masuri specifice de invatare la locul de munca

elaborata

-1 macheta formular F4 – Programa invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F5 – Tematica invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F6 – Test teoretic modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F7 – Proba practica modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F8 – Catalog program invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F9 – Formular colectare feed-back cursant elaborata

-1 macheta formular F10 – Formular colectare feed-back formator elaborate

 

Subactivitatea 4.3. Monitorizarea implementarii programelor personalizate de invatare la

locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC

Rezultate previzionate:

-4 seturi instrumente de monitorizare a implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate

-1 macheta formular M1 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul

intrarii in program elaborata

-1 macheta formular M2 – Condica de prezenta la programul de invatare la locul de munca

elaborata

-1 macheta formular M3 – Checklist plan de implementare program de invatare la locul de

munca elaborata

-1 macheta formular M4 – Formular semnalare neconformitati elaborate

-1 macheta formular M5 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul

iesirii din program elaborata

-1 macheta formular M6 – Fisa de observatii/recomandari candidat elaborata

-1 macheta formular M7 – Fisa de observatii/recomandari formator elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca monitorizate si imbunatatite periodic

-4 chestionare feed-back aplicate la nivel de intreprindere si 40 formulare feed-back aplicate la nivelul angajatilor intreprinderilor vizate, pentru evaluarea eficientei programelor de invatare la locul de munca implementate

 

Activitatea 5: Managementul proiectului

Rezultate previzionate:

Subactivitatea 5.1:

-1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic

-6 rapoarte de progres intocmite trimestrial

-3 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor

-3 roll-up-uri afisate in interiorul celor 3 locatii pentru implementarea proiectului

-1000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-250 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-303 persoane din GT si 32 de intreprinderi sprijinite informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT

-Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de

calificare/absolvire/participare/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT

 

Subactivitatea 5.2:

-Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru coordonatorii din partea partenerilor

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/formatorii cursurilor de formare

competente digitale avansate/evaluatorii de competente profesionale/formatorii de teme secundare

-Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului

-Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect

-Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial

Aceste rezultate contribuie in mod transversal la atingerea obiectivelor proiectului, prin activitatea A5, avand urmatoarele beneficii reale:

-respectarea legislatiei muncii in sensul intocmirii de raporturi legale intre solicitant si angajatii acestuia

-posibilitatea decontarii cheltuielilor cu personalul, aferente activitatilor proiectului

-alocarea pentru proiect a resurselor materiale necesare pentru buna implementare a acestuia, in cantitate suficienta

-evitarea dublei utilizari a acestor resurse

-respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul achizitiilor

-respectarea planului de achizitii propus prin proiect

-asigurarea respectarii planului de implementare propus

-asigurarea respectarii bugetul propus

 

Activitatea 6: Decontarea cheltuielilor indirecte

Subactivitatea 6.1:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru

implementarea activitatilor A1 – A5 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

-cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate

-remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori)

-cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie

-cheltuieli cu chiriile si utilitatile

-cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport

-cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor

-cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara