IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

OBIECTIVE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea competențelor profesionale (competențe de bază/avansate în domeniul TIC) pentru un număr de 303 angajați din 32 întreprinderi care activează sau urmează să activeze în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Muntenia, în scopul îmbunătățirii accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, a actualizării competențelor și a sporirii flexibilității și competitivității acestora pe piața muncii.

Obiectivul specific al apelului și rezultatele așteptate vor fi îndeplinite prin implementarea următoarelor măsuri:

 • Derularea unei campanii regionale de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de FPC (cu accent pe competențele digitale de bază/avansate) ce va viza minim 100 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia;
 • Dobândirea/Dezvoltarea competențelor digitale de bază pentru minim 100 de angajați (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) ce vor participa la cursurile de formare profesională – cursuri calificare nivel 3 în calificarea „Operator introducere, validare și prelucrare date”, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Dobândirea/Dezvoltarea competențelor digitale avansate pentru minim 102 angajați (cu accent pe angajații vârstnici, de sex feminin și specialiștii din domeniul IT) ce vor participa la cursurile de formare competențe digitale avansate, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Evaluarea competențelor digitale pentru minim 101 angajați (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) ce vor participa la procesele de evaluare și certificare a competențelor digitale în calificarea “Operator introducere, validare și prelucrare date”, dintre care minim 92 vor fi certificați;
 • Acordarea de sprijin unui număr de minim 4 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI în vederea elaborării, introducerii și monitorizării unor programe de învățare la locul de muncă, centrat pe dobândirea/dezvoltarea de competențe digitale de bază/avansate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS1. Creșterea gradului de conștientizare la nivelul întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de FPC, cu accent pe alfabetizarea digitală și dezvoltarea de competențe digitale avansate, prin organizarea unei campanii regionale de conștientizare derulată pentru 100 de întreprinderi din Regiunea Sud-Muntenia, pe durata a 14 luni. OS1 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 1 (A1.1, A1.2) și corespunde Activității 1.3.4 prevăzute în GS CS.
 2. OS2. Asigurarea grupului țintă pentru activitățile proiectului, prin recrutarea și înregistrarea în GT a 303 angajați din 32 de întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, precum și prin recomandarea acestora pentru participarea într-una dintre intervențiile furnizate, pe durata a 14 luni. OS2 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 1 (A1.1, A1.2, A1.3) și reprezintă o activitate suport pentru implementarea Activităților 1.3.1, 1.3.2 și 1.3.4 prevăzute în GS CS.
 3. OS3. Dezvoltarea competențelor digitale de bază ale angajaților (cu accent pe lucrătorii vârstnici și de sex feminin) din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea de programe de formare profesională – cursuri de calificare – pentru 100 de participanți, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS3 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 2 (A2.1, A2.2) și corespunde Activității 1.3.1 prevăzute în GS CS.
 4. OS4. Dezvoltarea competențelor digitale avansate ale angajaților (cu accent pe angajații vârstnici, de sex feminin și specialiștii din domeniul IT) din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea de programe de formare – cursuri competențe digitale avansate – pentru 102 participanți, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 90%. OS4 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 2 (A2.1, A2.2) și corespunde Activității 1.3.1 prevăzute în GS CS.
 5. OS5. Certificarea competențelor digitale ale angajaților care nu au dovada deținerii acestora din întreprinderile care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin organizarea a 101 procese de evaluare/certificare competențe profesionale, pe durata a 14 luni, cu un procent de certificare de minim 91%. OS5 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 3 (A3.1) și corespunde Activității 1.3.2 prevăzute în GS CS.
 6. OS6. Sprijinirea întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI în vederea elaborării, implementării și monitorizării a 4 programe de învățare la locul de muncă pentru alfabetizare digitală și dezvoltare competențe TIC pe durata a 15 luni. OS6 va fi îndeplinit prin implementarea Activității 4 (A4.1, A4.2, A4.3) și corespunde Activității 1.3.3 prevăzute în GS CS.
 7. OS7. Asigurarea respectării în cadrul proiectului a legislației în domeniul datelor cu caracter personal precum și promovarea temelor secundare POCU 2014 – 2020, prin derularea activităților specifice în domeniul GDPR pentru cele 303 de persoane din GT, pe durata a 15 luni, precum și prin organizarea pentru acestea a programelor de formare pentru promovarea temelor secundare, pe durata a 14 luni. OS7 va fi îndeplinit prin implementarea subactivitatii A1.4 și a subactivitatilor A2.1 și A2.2 și corespunde cerințelor specifice prevăzute în GS CS și Orientări Generale POCU.