STATUTUL CAMEREI DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, denumită în continuare Camera, are obligaţia ca în temeiul dispoziţiilor art. 16 (5) din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, să se organizeze şi să funcţioneze conform statutului propriu elaborat în baza legii şi a dispoziţiilor statutului-cadru aprobat de Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Art. 2. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa este un Club de Afaceri, organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din tară şi din străinătate.

Art. 3. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa înfiinţată din iniţiativa comercianţilor a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern prin care au fost recunoscute camerele judeţene; acestea sunt continuatoarele de drept ale Camerelor de Comerţ şi Industrie desfiinţate prin Decretul nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.

 

Art. 4. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa are sediul în Municipiul Târgovişte, strada Calea Câmpulung nr. 6A, judeţul Dâmboviţa.

Art. 5. Elementele de identitate vizuală ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa cuprind simbolul şi denumirea specifică aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1, având caracterisitici comune specifice Sistemului Cameral din România.

STATUTUL CAMEREI DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA

descarcă documentul pdf complet februarie 2024