Eliberare acte

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița emite, printr-o procedură simplificată și facilă în scopul scutirii timpului de așteptare, următoarele:

✓ Certificat Constatator de bază;

✓ Certificat constatator fonduri IMM;

✓ Furnizare istoric firmă;

✓ Furnizare informații specializate;

✓ Copie conform cu originalul.

Documentul solicitat se poate obține, independent de destinația acestuia (e.g. notar public, autoritate fiscală, instituție bancară, entități avizatoare etc.), atât printr-o solicitare fizică, prezentându-vă dumneavoastră la sediile Camerei de Comerț Dâmbovița, cât și prin transmiterea unei cereri electronice.

Pentru preluarea cererii electronice, este necesar să regăsim un act de identitate personal, al unei persoane care deține calitate în firmă, precum și datele de identificare ale societății vizate. Acestea, împreună cu completarea cererii anexate, cu precădere în ce privește destinația actului solicitat, vă facilitează punerea la dispoziție a acestuia în cel mai scurt timp posibil, garantat.

PERSOANE DE CONTACT

Diana Dumea
Consilier Juridic 

Agota Popa
Consultant Cameral 

Iulia Marin
Referent

Albert Gagionea
Consilier Juridic