Înființare și Funcționare Firme

Obiectivul Departamentului Juridic și Consultanță Societăți  este acela de a sprijini și reprezenta interesele întregii comunități de afaceri în raporturile cu Oficiul Registrului Comerțului și de a acorda consultanță juridică și antreprenorială, persoanelor fizice și juridice. 

Serviciile Departamentului Juridic și Consultanță Societăți asigură:

  • identificarea oportunităților de afaceri;
  • asigură asistență specializată, îndrumare prealabilă,  tehnoredactarea tuturor actelor necesare înființării Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor Individuale, Întreprinderilor Familiale, Societăților cu Răspundere Limitată, întocmirea dosarului, depunerea și ridicarea actelor de la Oficiul Registrului Comerțului;
Înmatriculări

Persoană fizică autorizată (PFA)

Persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale;

Consultanță prealabilă:
1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
2. Stabilirea sediului profesional și a sediilor secundare, dacă este cazul;
3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

Înregistrare:
1. Obținerea rezervării denumirii;
2. Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul secundar și/sau sedii secundare;
3. Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
4. Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.
5. Obținerea ștampilei

Întreprindere individuală (II)

Întreprinderea individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Consultanță prealabilă:
1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
2. Stabilirea sediului profesional și a sediilor secundare, dacă este cazul;
3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

Înregistrare:
1. Obținerea rezervării denumirii;
2. Redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul secundar și/sau sedii secundare;
3. Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
4. Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.
5. Obținerea ștampilei

Întreprindere familială (IF)

Întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Consultanță prealabilă
1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
2. Stabilirea sediului profesionall și a sediilor secundare, dacă este cazul;
3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

Înregistrare:
1. Obținerea rezervării denumirii ;
2. Redactare acord de constituire, contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;profesional și/sau sedii secundare;
3. Pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;
4. Depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității;
5. Obținerea ștampilei

Societate cu răspundere limitată (SRL)

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris.

Consultanță prealabilă
1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;
4. Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;
5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;
6. Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

Înregistrare:
1. Obținerea rezervării denumirii firmei;
2. Redactare act constitutiv;
3. Redactare declaraţii pe proprie răspundere, pentru asociaţi/administratori;
4. Redactare contract de comodat, contract de închiriere;
5. Pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;
6. Depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii;
7. Obținerea ștampilei