IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

 

ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROCESELOR DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR DIGITALE ALE ANGAJAȚILOR – DATĂ ÎNCEPERE: MINIM 1 SESIUNE/ LUNARĂ

Informațiile prezentate în tabel au caracter orientativ, pot suferi modificări.