Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. h, să vizeze la cerere alte documente pentru comerţul internaţional:  

  • factura de export / invoice;  
  • documente de atestare a societăților, a conducerii acestora și a specimenelor de semnătură;  
  • contractelor comerciale sau alte documente comerciale;  
  • specificații de ambalare, certificate fitosanitare;  
  • documente impuse pentru participare la licitații.  

În cadrul contractelor referitoare la operațiuni de export beneficiarii pot impune ca documentele originale de export să fie vizate de Camera de Comerț pentru a atesta faptul că documentele au fost emise chiar de firma care face exportul. Întreaga responsabilitate asupra datelor înscrise în documente rămâne numai a firmei care le întocmește.  

În vederea vizării documentelor pentru comerţ internaţional, solicitantul va depune un dosar cu următoarele documente:  

  • cerere scrisă adresată instituţiei, prin care se solicită avizarea documentelor necesare pentru comerţul internaţional cu menţionarea motivației – în original;  
  • documentul pentru care se solicită avizarea – 2 exemplare originale

Tarife avizare documente pentru comerțul internațional:

  • Avizare: 520 lei (TVA inclus);
  • Pentru cotizație 3.000 lei: 364 lei (TVA inclus);
  • Pentru cotizație 5.000 lei: 260 lei (TVA inclus).