IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Titlu proiect:

IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA

ID Proiect:

POCU/860/3/12/141968

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite
Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Localizare proiect:

Regiunea Sud-Muntenia

 

Beneficiar:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

Parteneri:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1

Asociația “Înapoi la Muncă” – Partener 2

Perioada implementare:

21.10.2022 – 31.12.2023

Durata:

15 luni

Valoare proiect:

4.348.089, 18 Lei

Sedii proiect:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – Solicitant – Calea Câmpulung, nr. 6A,

Municipiul Târgoviste, cod postal 130092, județul Dâmbovița, România

Date de contact:

Telefon: 0245.210.318

Telefon: 0751.153.708

E-mail: [email protected]

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1 – Str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A,

Municipiul Târgoviste, cod postal 130008, județul Dâmbovița, România

Date de contact:

Telefon: 0245.62.07.02
Telefon: 0345.40.13.32
E-mail: [email protected]

Asociația „Înapoi la Muncă” – Partener 2 – Str. Malu Rosu, nr. 47,

Municipiul Ploiesti, cod postal 100490, județul Prahova, România

Date de contact:

Telefon: 0244.523.068

E-mail: [email protected]