IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Solicitantul – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a implementat/implementează cu succes, atât ca solicitant, cât și ca partener proiecte finanțate din fonduri europene, proiecte destinate angajaților din Regiunea Sud-Muntenia ce presupun activități de formare profesională, evaluare competențe și implementare programe de învățare la locul de muncă.
În plus, solicitantul este furnizor de servicii de formare profesională autorizat în baza OG 129/2000 din anul 2014, fiind autorizat în prezent pentru o serie de calificări/ocupații.
Încă de la momentul înființării (1990), CCIA Dâmbovița a oferit societăților membre sprijin și consultanță pentru dezvoltarea afacerii și formarea profesională a angajaților proprii. Totodată, CCIA Dâmbovița dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea în bune condiții a prezentului proiect.

Partenerul 1 – Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița a implementat/implementează cu succes în ultimii 11 ani (că solicitant sau partener) proiecte finanțate din fonduri europene/bugetul de stat, dintre care aproximativ 10 proiecte au fost/sunt destinate angajaților și presupun activități de consiliere, formare, evaluare și consiliere în carieră. Două dintre acestea, au vizat exclusiv exclusiv formarea resurselor umane ale societăților din sectoarele economice SNC/domeniile SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia.
Mai mult decât atât, partenerul este autorizat ca furnizor de servicii de formare profesională în baza OG 129/2000 înca din anul 2004, reușind să formeze până în prezent un număr de peste 40.000 de persoane, dintre care peste 2.000 au fost în domeniul TIC. În plus, partenerul a dezvoltat relații de colaborare/comerciale cu diferite societăți, din toate sectoarele economice relevante. Totodată, ASSD dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea în bune condiții a prezentului proiect.

Partenerul 2 – Asociația „Înapoi la Muncă„ a implementat/implementează cu succes în ultimii 11 ani (ca solicitant sau partener) proiecte finanțate din fonduri europene/bugetul de stat, dintre care aproximativ 9 proiecte au fost/sunt destinate angajaților și presupun activități de formare, evaluare și consiliere în carieră. Două dintre acestea, vizează exclusiv formarea resurselor umane ale societăților din sectoarele economice SNC/domeniile SNCDI din Regiunea Sud-Muntenia.
Mai mult decât atât, partenerul este centru de evaluare și certificare competențe autorizat în baza OG 129/2000 încă din anul 2007, reușind să certifice până în prezent un număr de peste 33.000 de persoane, dintre care peste 1.500 în domeniul TIC.
În plus, partenerul a dezvoltat relații de colaborare/comerciale cu diferite societăți, din toate sectoarele economice relevante. Totodată, ASIM dispune de resurse materiale și logistice relevante pentru implementarea optimă a prezentului proiect.