IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

Vă invităm să ne contactați!

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – Solicitant – Calea Câmpulung, nr. 6A,
Municipiul Târgoviste, cod postal 130092, județul Dâmbovița, România
Date de contact:
Telefon: 0245.210.318
Telefon: 0751.153.708
E-mail: [email protected]

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1 – Str. Prof. Cornel Popa, nr. 69A,
Municipiul Târgoviste, cod postal 130008, județul Dâmbovița, România
Date de contact:
Telefon: 0245.62.07.02
Telefon: 0345.40.13.32
E-mail: [email protected]

Asociația „Înapoi la Muncă” – Partener 2 – Str. Malu Rosu, nr. 47,
Municipiul Ploiesti, cod postal 100490, județul Prahova, România
Date de contact:
Telefon: 0244.523.068
E-mail: [email protected]


 

Condiții de înscriere în activitățile proiectului:

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.*

La momentul intrării în grupul țintă al proiectului, pentru fiecare persoană care are calitatea de angajat solicitantul va trebui să atașeze la dosarul persoanei în cauză o adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să se menționeze obligatoriu cel puțin următoarele aspecte:
 persoana este încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial)
 locul de muncă ocupat este în regiunea Sud-Muntenia
 persoana își desfășoară activitatea într unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC* si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

*Codul CAEN al activității autorizate principale sau secundare eligibilă pentru acest apel de proiecte trebuie să se regăsească în anexa 5 la prezentul ghid – Lista aferentă codurilor CAEN eligibile 10.
Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate pentru acest apel de proiecte se regăsește în anexa 5bis la prezentul ghid – Lista aferentă domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă si sănătate.

Adeverință salariat

Anexa 5 din Ghidul Solicitantului – condiții specifice competențe digitale pentru angajații din IMM

Anexa 5bis din Ghidul Solicitantului – condiții specifice competențe digitale pentru angajații din IMM

*Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) a identificat următoarele sectoare economice cu potențial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020, conform tabelului de mai jos.