Avantajele membrilor camerei DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA

Argumente care stau la baza deciziei de a deveni membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița:

 • Intrați într-un Club de Afaceri 
 • Beneficiați de recunoaştere profesională şi personală; 
 • Apartenență la Sistemul Cameral; 
 • Aveţi acces la oportunităţi de afaceri şi networking; 
 • Puteţi participa la programe de instruire şi informare; 
 • Aveţi ocazia să vă faceţi auzită „vocea” şi să influenţaţi politicile publice; 
 • Beneficiaţi de tarife preferenţiale la serviciile Camerei; 
 • Contribuiţi în mod semnificativ la dezvoltarea economică a localităţii şi a judeţului; 
 • Veti fi sprijiniti si reprezentati; 
 • Includerea coordonatelor organizației dumneavoastră în lista membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, prezentată pe pagina web a Camerei; 

Click pe fiecare pachet pentru a vedea detaliile

 • Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative;
 • Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară prin rețeaua camerelor județene;
 • Furnizarea gratuită de informații privind: oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferințe, târguri și expoziții;
 • Furnizarea gratuită de informații despre programele europene şi liniile de finanțare deschise, raportat la specificul activității companiei;
 • Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale (ROMEXPO)
 • Invitație de participare la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale;
 • Invitație de participare la evenimentele organizate de către Camera de Comerț Dâmbovița dedicate membrilor CCIADb;
 • Spațiu publicitar gratuit pe site-ul CCIDb, cu link către site-ul firmei;
 • Participarea gratuită, cu materiale de prezentare în standul CCIADb la târguri/expoziții;
 • Acordarea de consultanţă comercială, juridică, înființări firme/modificare acte constitutive/depunere dosar ONRC, 10% din tariful standard;
 • Închirierea sălilor de conferință/ săli de curs, din sediul CCIADB dotate corespunzător, beneficiind de reducere 10% din tariful standard;
 • Reducere 5% din tariful de participare în cadrul seminariilor/ conferințelor pentru mediul de afaceri;
 • Organizarea de evenimente pentru compania ta: aniversări, lansări de produse/servicii, inaugurări, diverse beneficiind de reducere 10% din tariful standard;
 • Posibilitatea utilizării Clubului de business în funcție de disponibilitate;
 • Participare la un eveniment de recrutare organizat de către CCIADb.
 • Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative;
 • Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară prin rețeaua camerelor județene;
 • Furnizarea gratuită de informații privind: oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferințe, târguri și expoziții;
 • Furnizarea gratuită de informații despre programele europene şi liniile de finanțare deschise, raportat la specificul activității companiei;
 • Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale (ROMEXPO)
 • Invitație de participare la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale;
 • Invitație de participare la evenimentele organizate de către Camera de Comerț Dâmbovița, dedicate membrilor CCIADb;
 • Spațiu publicitar gratuit pe site-ul CCIDb, cu link către site-ul firmei;
 • Participarea gratuită cu materiale de prezentare în standul CCIADb la târguri/ expoziții;
 • Acordarea de consultanţă comercială, juridică, înființări firme/modificare acte constitutive/ depunere dosar ONRC, beneficiind de 20% reducere din tariful standard;
 • Consultanţă şi asistenţă, concepere şi implementare de proiecte de finanţare, 5% reducere din tariful standard;
 • Consultanță gratuită și eliberarea următoarelor documente certificate de origine și avizări documente comerciale: 30% reducere din tariful standard;
 • Închirierea sălilor de conferință/ săli de curs din sediul CCIADB, dotate corespunzător, beneficiind de reducere 20% din tariful standard;
 • Reducere 10% din tariful de participare în cadrul seminariilor/ conferințelor pentru mediul de afaceri;
 • Acordarea unei reduceri de 30% din taxa administrativă la dosarele soluționate prin Curtea de Arbitraj Dâmbovița;
 • Organizarea de evenimente pentru compania ta: aniversări, lansări de produse/servicii, inaugurări, diverse; beneficiind de reducere 20% din tariful standard;
 • Posibilitatea utilizării Clubului de business în funcție de disponibilitate;
 • Participare la un eveniment de recrutare organizat de către CCIADb.
 • Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative;
 • Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară prin rețeaua camerelor județene;
 • Furnizarea gratuită de informații privind: oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferințe, târguri și expoziții;
 • Furnizarea gratuită de informații despre programele europene şi liniile de finanțare deschise, raportat la specificul activității companiei;
 • Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale (ROMEXPO)
 • Invitație de participare la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale;
 • Invitație de participare la evenimentele organizate de către Camera de Comerț Dâmbovița, dedicate membrilor CCIADb;
 • Spațiu publicitar gratuit pe site-ul CCIDb, cu link către site-ul firmei;
 • Participarea gratuită cu materiale de prezentare în standul CCIADb la târguri/ expoziții;
 • Acordarea de consultanţă comercială, juridică, înființări firme/modificare acte constitutive/ depunere dosar ONRC, beneficiind de 30% reducere din tariful standard;
 • Eliberarea avizului de forță majoră (reducere 50%);
 • Consultanţă şi asistenţă, concepere şi implementare de proiecte de finanţare, 10% reducere din tariful standard;
 • Consultanță gratuită și eliberarea următoarelor documente certificate de origine și avizări documente comerciale: 50% reducere din tariful standard;
 • Închirierea sălilor de conferință/ săli de curs din sediul CCIADB, dotate corespunzător, beneficiind de reducere 30% din tariful standard;
 • Reducere 20% din tariful de participare în cadrul seminariilor/ conferințelor pentru mediul de afaceri;
 • Organizarea de evenimente pentru compania ta: aniversări, lansări de produse/servicii, inaugurări, diverse, beneficiind de reducere 30% din tariful standard
 • Posibilitatea utilizării Clubului de business în funcție de disponibilitate;
 • Participare la un eveniment de recrutare organizat de către CCIADb.
 • Transmiterea gratuită a newsletterului / informări/ modificări legislative;
 • Furnizarea gratuită de informații privind:oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în țară și în străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferințe;
 • Participarea la seminarii de informare organizate de Camera de Comerț Dâmbovița;
 • Participarea la reuniuni cu oficialitățile locale, județene sau centrale;
 • Facilitatea contractelor de afaceri cu parteneri din țară și străinătate;
 • Participarea gratuită la simpoziopane și întâlniri de afaceri organizate de Camera de Comerț Dâmbovița.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă oferă un pachet complet de promovare a companiei dumneavoastră:

✔️ Promovarea companie pe rețelele de socializare ale Camerei de Comerț Dâmbovița, astfel:

 • 4 postări Facebook/ an;
 • 4 postări LinkedIn/ an;
 • Spațiu publicitar gratuit pe site-ul CCIDb, cu link către site-ul firmei, timp de 1 lună.

CERERE DE ADERARE

  Alegeți pachetul de cotizații:

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița oferă membrilor săi, comunității de afaceri următoarele:

  Consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea afacerii şi inovare

  Serviciile din această categorie sunt destinate atât noilor întreprinzători, cât şi afacerilor existente, oferind acces la informaţii vitale pentru succesul pe piaţa internă şi externă.
  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița oferă servicii integrate privind iniţierea şi derularea afacerilor, surse de finanţare, consultanţă fiscală, găsirea de noi parteneri de afaceri, extinderea afacerilor pe plan internaţional, implementarea de proiecte cu finanţare externă, consultanţă privind inovarea şi accesul la noi tehnologii, protecţia proprietăţii intelectuale, şi în domeniul responsabilităţii sociale, medierea conflictelor prin intermediul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița.

  Asistenţă înfiinţare şi funcţionare firme

  Serviciile de asistenţă înfiinţare şi funcţionare firme oferite de către Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial, includ:
  Identificarea oportunităţilor de afaceri;
  Consilierea în ceea ce priveşte alegerea celei mai potrivite forme de organizare cu respectarea legislaţiei în vigoare, funcţie de domeniul de activitate, de pregătirea profesională a solicitantului, de mediul unde urmează să-şi desfăşoare activitatea (rural sau urban), de facilităţile fiscale de care poate beneficia şi de finanţările pe care le poate obţine pentru dezvoltarea afacerii;
  Asistenţă specializată, îndrumare prealabilă, precum şi tehnoredactarea tuturor actelor necesare înfiinţării, desfăşurării activităţii, suspendării acesteia, până la dizolvarea formei de organizare, întocmirea dosarului, verificarea preliminară la Oficiul Registrului Comerţului Dâmbovița, depunerea dosarului şi ridicarea înscrisurilor doveditoare.

  Eliberare certificate, avize şi atestate

  Documente pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița le poate elibera:

  Certificate de origine
  Camerele de Comerţ sunt abilitate să emită certificate de origine, prin Legea 335/2007, Legea Camerelor de Comerț din România. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional.

  • Vize documente comerciale externe
  Se acordă pentru documentele utilizate în comerţul internaţional (facturi externe, certificate fitosanitare, declaraţii de producător, conosamente etc).

  Certificate de forţă majoră
  Este eliberat firmelor şi altor organizaţii de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

  Certificate atestare a calităţii de IMM
  Se eliberează la cerere, în vederea atestării calităţii de IMM, în cazul participării la licitaţii, când autoritatea contractantă solicită un astfel de certificat.

  Cooperare, internaţionalizare, identificare parteneri de afaceri

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița oferă firmelor din judeţul Dâmbovița soluţii pentru abordarea de noi pieţe şi menţinerea unui avantaj competitiv pe aceste pieţe.
  Prin intermediul acestui serviciu, firmele beneficiază de informaţii şi sprijin pentru promovarea oportunităţilor de afaceri (oferte şi cereri comerciale, propuneri de cooperare, parteneriate pentru dezvoltarea investiţiilor) pe plan local, naţional şi internaţional.

  Influenţarea politicilor publice în favoarea mediului de afaceri

  Transmiterea nevoilor, opiniilor şi propunerilor întreprinzătorilor către autorităţile locale şi centrale şi reflectarea lor în politicile şi strategiile publice, în legislaţie şi hotărârile locale), prin:

  • avertizări privind proiecte legislative pe domenii de interes pentru membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița;
  • organizarea de mese rotunde;
  • organizarea de audieri/ consultări publice;
  • facilitarea transmiterii de opinii către iniţiatorii legilor şi reglementărilor.