ORGANIGRAMA

ADUNAREA GENERALĂ
COMISIE DE CENZORI / AUDITOR
COLEGIU DE CONDUCERE
PREȘEDINTE
CURTEA DE ARBITRAJ
DIRECTOR GENERAL
SERVICIUL ADMINISTRATIV 1 Contabil
1 Șofer
SERVICIUL CONSULTANȚĂ, JURIDIC, ARBITRAJ COMERCIAL 1 Șef Serviciu
4 experți
SERVICIUL FORMARE PROFESIONALĂ, HR, ELIBERARE CERTIFICATE DE ORIGINE 1 expert
SERVICIUL PROMOVARE, COMUNICARE, PR 1 expert
SERVICIUL PROIECTE, RELAȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE 1 expert
Aprobat, Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița
Ședință din data de 28.03.2022