INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE PE PIAȚA MUNCII

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă oferă următoarele servicii specializate:

1. Informare și consiliere profesională

Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de cate ori este necesar, in mod individual sau in grup, si se refera la:
■ furnizarea de informații privind piața muncii si evoluția ocupațiilor;
■ evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
■ dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
■ instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

2. Mediere pe piața muncii

Activitatea de furnizare a serviciilor de mediere ne referim la următoarele activități:
■ Realizarea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora;
■ Asigurarea accesului la serviciul de mediere electronică a muncii.

Medierea electronică a muncii este acel mijloc prin care se asigură legătura între oferta angajatorilor si solicitanții unui loc de muncă, deci presupune conectarea automatizată între cererea și oferta locurilor de muncă prin intermediul internetului.


  Pentru a vă putea înscrie prin intermediul acestui formular, trebuie să vă oferiți acceptul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate

  Aici poți găsi locurile de muncă disponibile în funcție de județe și de interes: click aici.


   Pentru a vă putea înscrie prin intermediul acestui formular, trebuie să vă oferiți acceptul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

   Sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate