IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT

CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

Proiect cofinanțat din fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Detalii proiect / Capacitate administrativă / Obiective specifice / Grup țintă eligibil / Activități previzionate / Rezultate / Indicatori / Echipa de proiect / Ghid proiect / Vreau să mă înscriu! / Calendar

 

Indicatori prestabiliți de rezultat:

4S35 – Întreprinderi care introduc programe de învațare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului:  4

4S35.1 – Întreprinderi care introduc programe de învaþare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: – IMM-uri: 4

4S34 – Persoane care dobândesc o calificare/ care si-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calitații de participant – 276

Indicatori prestabiliți de realizare:

4S17 – Întreprinderi sprijinite – 32

4S17.1 – Întreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri – 32

4S36 – Angajați care beneficiaza de programe de formare – 303