Certificatul constatator pentru atestarea calității de IMM

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă oferă consultanță de specialitate în ceea ce privește emiterea certificatului constatator pentru atestarea calității de IMM. 

Certificatul constatator care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM-urilor,se eliberează atât membrilor cât și celorlalte persoane interesate, fiind necesar pentru participarea la licitații.

Acesta se emite în baza prevederilor Legii nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, iar solicitantul transmite cererea privind eliberarea certificatului constatator al calității de IMM, însoțită de următoarele documente:

✓ Registru Salariați (REVISAL);

✓ Situații financiare;

✓ Certificat constatator (Consilierul juridic care elaborează/tehnoredactează Certificatul poate lista o Furnizare de informații).

Certificatul constator al calității de IMM va fi întocmit pe baza înscrisurilor depuse la dosar, semnat de către Consilierul Juridic și Directorul General, în termen de 1 zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete şi numai după depunerea dovezii privind achitarea tarifului aferent serviciului solicitat.

PERSOANE DE CONTACT

Diana Dumea
Consilier Juridic 

Albert Gagionea
Consilier Juridic