Înființare și Funcționare Firme

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial este structura, din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, responsabilă cu acordarea de asistență mediului antreprenorial, în scopul asigurării bunului mers al comunității de afaceri.

Obiectivul Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial este acela de a reprezenta mediul antreprenorial în raporturile cu Oficiul Registrului Comerțului, și de a se asigura că este aproape comunității de afaceri, oferind asistență de specialitate pe latură comercială.

Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial asigură:

✓ identificarea oportunităților de afaceri;

✓ asigurarea de asistență specializată;

✓ îndrumare prealabilă, precum și tehnoredactarea tuturor actelor necesare înființării modificării structurii unei societăți, suspendării acesteia, până la dizolvarea și radierea din registru;

✓ întocmirea dosarului;

✓ depunerea și ridicarea actelor de la Oficiul Registrului Comerțului.

Tot în cadrul Serviciul Consultanță, Juridic și Arbitraj Comercial se întocmesc și se redactează documente cu caracter juridic, specifice Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, precum Avize de Forță Majoră, Certificate constatatoare pentru atestarea calității de IMM etc., întocmirea planurilor de afaceri, cât și avizarea certificatelor de origine a mărfurilor, respectând prevederile legale.

Înmatriculări

Click pe fiecare formă de organizare pentru a cunoaște condițiile de constituire.

Persoană fizică autorizată – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană ce folosește în principal, forța sa de muncă.

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 2. Stabilirea sediului profesional și a sediilor secundare (după caz);
 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau experiența profesională (după caz).

SERVICII oferite:

✓ obținerea rezervării denumirii;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul profesional și/sau sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

Întreprindere individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică (titular întreprindere individuală).

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 2. Stabilirea sediului profesional și a sediilor secundare (după caz);
 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau experiența profesională (după caz).

SERVICII oferite:

✓ obținerea rezervării denumirii;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul profesional și/sau sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

Întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică (reprezentant) împreună cu familia sa (membrii).

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 2. Stabilirea sediului profesional și a sediilor secundare (după caz);
 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau experiența profesională (după caz).

SERVICII oferite:

✓ obținerea rezervării denumirii;

✓ redactare acord de constituire, procură specială;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul profesional și/sau sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

Societatea cu răspundere limitată-debutant (SRL-D) este acea societate constituită din unul sau cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi, care înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990 și care anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European. Poate fi administrată de asociatul unic sau de unul / mai mulţi administratori dintre asociaţi. Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare (după caz);
 4. Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;
 5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;
 6. Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

SERVICII oferite:

✓ obţinerea rezervării denumirii firmei;

✓ redactare act constitutiv;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediu social/sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice / juridice (maxim 50), ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare (după caz);
 4. Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;
 5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;
 6. Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

SERVICII oferite:

✓ obţinerea rezervării denumirii firmei;

✓ redactare act constitutiv;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediu social/sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală și a beneficiarului real;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu.

Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;
 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;
 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare (după caz);
 4. Stabilirea capitalului social și a participării membrilor cooperatori fondatori;
 5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;
 6. Stabilirea Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori.

SERVICII oferite:

✓ obţinerea rezervării denumirii firmei;

✓ redactare act constitutiv;

✓ redactare statut;

✓ redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediu social/sedii secundare (puncte de lucru);

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală și a beneficiarului real;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

Mențiuni

APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE

✓ obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei, iar unde este cazul redactarea acordului pentru utilizarea denumirii;

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate, a certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaților;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ tehnoredactare dovadă sediu social (contract de comodat / contract de închiriere);

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare, a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate, a certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaților;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare mențiuni și a rezoluției.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaților;

✓ tehnoredactare act constitutiv actualizat;

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare contract de comodat / contract de închiriere/ act adițional;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului obținerea certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ tehnoredactare contract de comodat / contract de închiriere, în situația înființării punctului de lucru;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare decizie/ hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatului constatator, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului.

APLICABILE PFA/II/IF

✓ obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei, iar unde este cazul redactarea actului aditional pentru schimbarea denumirii;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ obținerea certificatului de înregistrare, a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate, a certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ tehnoredactare contract de comodat / contract de închiriere;

✓ tehnoredactarea actului aditional pentru schimbarea sediului profesional, (doar pentru Întreprinderile Familiale)

✓ pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare, a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate, a certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ Tehnoredactarea actului aditional pentru modificarea obiectului principal de activitate, (doar pentru Întreprinderile Familiale)

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ Tehnoredactarea actului aditional (doar pentru Întreprinderile Familiale) ;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ Tehnoredactare contract de comodat / contract de închiriere/ act aditional;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare ;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ Tehnoredactarea actului aditional (doar pentru Întreprinderile Familiale) ;

✓ Tehnoredactare contract de comodat / contract de închiriere, în situația înființării punctului de lucru;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ Tehnoredactarea actului aditional (doar pentru Întreprinderile Familiale);

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatului constatator, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obținerea certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, a  certificatului de înregistrare mențiuni și a încheierii.

Radieri

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea radierii în registrul comerţului și completarea cererii de radiere;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de radiere.

✓ tehnoredactarea actului adițional de radiere;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea radierii în registrul comerţului și completarea cererii de radiere;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de radiere.

✓ tehnoredactare decizie/hotărâre adunare generală a asociaţilor;

✓ pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea etapei de dizolvare/lichidare în registrul comerţului și completare cerere de înregistrare (pentru ambele etape);

✓ urmărirea publicării în Monitorul Oficial;

✓ depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de radiere.