Se reintroduce obligativitatea depunerii anuale la Registrul Comerțului a declarației privind beneficiarii reali și totodată, se reintroduce obligativitatea depunerii acestei declarații și de către persoanele juridice care au numai asociați persoane fizice! 

Așadar, persoanele juridice au obligația de înregistrare în Registrul Comerţului a declaraţiei privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali:

  • la momentul înmatriculării;
  • annual;
  • ori de câte ori intervine o modificare.

Declarația anuală se depune la Oficiul Registrului Comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau în termen de 15 zile de la data la care au intervenit modificările.

Îndrumar:

  • 30 aprilie 2021– Intră în vigoare Legea 101/2021, care reintroduce declarația anuală privind beneficiarii reali ai societăților și care elimină scutirea de depunere pentru persoanele juridice constituite numai din asociați persoane fizice,
  • 31 mai 2021– Termenul pentru depunerea la Ministerul Finanțelor a situațiilor financiare pentru anul 2020,
  • până în 15 iunie, trebuie depusă la Registrul Comerțului declarația anuală privind beneficiarii reali, de către toate societățile!

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

 

“Art. 56. (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. (11) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat…(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.»”

 

Link util: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/241834