PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR 2022

PÂNĂ LA 100.00 DE LEI
pentru 1 loc de muncă nou

PÂNĂ LA 200.000 lei
pentru 2 noi locuri de muncă

FEMEILE MANAGER
care dețin peste 50% din afacere

PESTE   15% CONTRIBUȚIE PROPRIE
pentru șanse maxime de finanțare

PESTE 780 DE FEMEI MANAGER
număr estimat de beneficiari

85% AJUTOR NERAMBURSABIL
din valoarea proiectului

PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR decontează următoarele cheltuieli eligibile:

 • Achiziția de utilaje și echipamente tehnologice
 • Achiziția de mobilier
 • Cheltuieli de digitalizare (realizare site web, promovare online, echipamente IT, programe și licențe software)
 • Cheltuieli operaționale (salarii, utilități, chirii)
 • Cheltuieli financiare (dobânzi bancare și comisionul de garantare)
 • Mașini electrice și stații de încărcare aferente

PRINCIPALELE CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECȚI PENTRU A ACCESA CU SUCCES PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR 2022

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU FIRME

FIRMA SOLICITANTĂ TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:

 • să fie microîntreprindere sau IMM
 • să nu aibă datorii la bugetul general consolidate
 • să aibă capital social integral privat

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANT

 FEMEIA ANTREPRENOR TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:

 

 • să dețină cel puțin 50% din capitalul social al firmei care aplică
 • pot accesa programul cu o singura firmă

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECT

 • în urma semnării contractului de finanțare, proiectul trebuie să conducă la crearea a cel puțin unui nou loc de muncă în cadrul societății
 • valoarea ajutorului nerambursabil se dublează în cazul în care proiectul va conduce la crearea a două noi locuri de muncă

CODURI CAEN CU PUNCTAJ MAXIM ÎN OBȚINEREA FINANȚĂRII

PRODUCȚIE

 • 2511 – construcții metalice
 • 1071 – brutării, cofetării, patiserii
 • 3109 – fabrică de mobilă
 • 1610 – rindeluirea lemnului
 • 2223 – producția de geamuri termopan
 • 1413 – producția de confecții
 • 2222- ambalaje din material plastic
 • 1013 -fabricarea din produse din carne
 • 2663- fabricarea betonului
 • 1051 – producția de lactate
 • 1721- producția de carton ondulat

 

INDUSTRII CREATIVE

 • 6201 -realizare software la comandă
 • 7112 -inginerie și consultanță tehnică
 • 7311 -agenții de publicitate
 • 8622 -asistență medical specializată
 • 6202 -consultanță în tehnologia informației
 • 8623 -activități de asistență stomatologică
 • 8690 -alte activități referitoare la sănătatea umană
 • 6311 -administrarea paginilor web
 • 7111 -activități de arhitectură

INFORMARE

Stabilirea eligibilității

 

GRATUIT

 • Stabilim eligibilitatea
 • Calculăm punctajul proiectului
 • ForMulăm propuneri de îmbunătățire a șanselor de finanțare

ÎNFIINȚARE FIRMĂ

REGISTRUL COMERȚULUI

 • Stabilim viitoarele activități (coduri CAEN) ale societății
 • Depunem dosarul înmatriculării societății
 • Obținem înmatricularea firmei

 

PREGĂTIRE

ÎNTOCMIREA PROIECTULUI

 • Colectarea informațiilor și documentelor necesare
 • Întocmirea bugetului investiției
 • Redactarea întregii documentații

DEPUNERE

TRANSMITEREA PROIECTULUI

 • Crearea contului de utilizator
 • Încărcarea proiectului în platforma finanțatorului
 • Formularea de răspunsuri la eventualele solicitări de clarificări
 • Asistență în etapa de precontractare

ORGANIZARE CURSURI

 • CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
 • CURS DE COMPETENȚE DIGITALE – ACREDITATE ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari)