You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 14.10.2023 – 21.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 14.10.2023 – 21.10.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
14.10.2023 – 21.10.2023

  • Decizie privind constituirea și atribuțiile Comitetului de coordonare în vederea operaționalizării Hubului național M100 – Hub național pentru implementarea în România a Misiunii Oglindă a UE „100 orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030“ (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 / 20 Octombrie 2023);
  • Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea asigurării necesarului de finanțare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operațional Capital uman, ai Programului operațional Competitivitate, ai Programului operațional regional și ai Programului operațional Infrastructură mare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 953 / 20 Octombrie 2023);
  • Ordin privind aprobarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 951 / 20 Octombrie 2023);
  • Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022“ (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 949 / 20 Octombrie 2023);
  • Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 947 / 19 Octombrie 2023);
  • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 946 / 19 Octombrie 2023);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 944 / 19 Octombrie 2023);
  • Ordin privind abrogarea Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 163/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcționare și modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 / 18 Octombrie 2023);
  • Ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 935 / 16 Octombrie 2023).