You are currently viewing Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț Dâmbovița – Ianuarie 2024

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț Dâmbovița – Ianuarie 2024

Nr. 56/ 23.01.2024

Către,

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 25 – art. 29 ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă invit să participați în calitate de membru, la ședința extraordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în ziua de 29 ianuarie 2024, ora 15.00, la sediul Camerei de Comerț Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, județul Dâmbovița.

Ședința va avea pe Ordinea de zi următoarele:

  1. Aprobarea strategiei, obiectivelor și programului de acțiuni ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița.
  2. Actualizarea Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița
  3. Aprobarea tarifelor cotizațiilor anuale ale membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița.

Dacă în data data de 29 ianuarie 2024, nu se întrunește numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală extraordinară a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița se va ține în data de 01 februarie 2024, ora 15.00, în același loc, sediul din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, județ Dâmbovița, cu orice număr de membri prezenți.

Cu stimă deosebită,

Președinte Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

Valentin Calcan

Documente atașate:

Convocator AGA_ianuarie 2024