You are currently viewing Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț Dâmbovița – Aprilie 2024

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț Dâmbovița – Aprilie 2024

Nr. 234/ 25.03.2024

Către,

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 25 – art. 29 ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă invit să participați în calitate de membru, la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în ziua de 10 aprilie 2024, ora 15.00, la sediul Camerei de Comerț Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A.

Ședința va avea pe Ordinea de zi următoarele:

  1. Informare privind participarea în calitate de membru cu drepturi depline în cadrul Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a dlui Vișoianu Corneliu, din partea companiei COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM S.A. – FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.
  2. Raportul Președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița cu privire la activitatea aferentă 2023;
  3. Raport privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
  4. Raportul Auditorului cu privire la situațiile financiare ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița la 31 decembrie 2023;
  5. Raportul Comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița la 31 decembrie 2023;
  6. Raportul privind exercițiul financiar pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, situațiile financiare împreună cu notele explicative și descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița pentru anul 2023;
  7. Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru 2024;
  8. Diverse.

Dacă în data data de 10 aprilie 2024, nu se întrunește numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală a CCIADb se va ține în data de 18 aprilie 2024, ora 15.00, în același loc, sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, cu orice număr de membri prezenți.

Cu stimă deosebită,

Președinte

Valentin Calcan

Documente atașate:

Convocator AGA CCIADb_aprilie 2024