You are currently viewing Convocator AGA – Aprilie 2023

Convocator AGA – Aprilie 2023

Nr. 292/ 31.03.2023

Către,

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 25 – art. 29 ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă invit să participați în calitate de membru, la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în ziua de 19 aprilie 2023, ora 16.30, la sediul Camerei de Comerț Dâmbovița din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A.

Ședința va avea pe Ordinea de zi următoarele:

  1. Raportul Președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița cu privire la activitatea aferentă 2022;
  2. Raport privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;
  3. Raportul Auditorului cu privire la situațiile financiare ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița la 31 decembrie 2022;
  4. Raportul Comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița la 31 decembrie 2022;
  5. Raportul privind exercițiul financiar pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, bilanțul contabil împreună cu notele explicative și descărcarea de gesiune a organelor de conducere ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița pentru anul 2022;
  6. Raportul privind Strategia, obiectivele și programul de acțiuni ale Camerei de Comerț Dâmbovița pentru anul 2023;
  7. Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru 2023;
  8. Diverse.

Dacă în data data de 19 aprilie 2023, nu se întrunește numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală a CCIADb se va ține în data de 26 aprilie 2023, ora 15.00, în același loc, sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, cu orice număr de membri prezenți.

Cu stimă deosebită,

Președinte

Valentin Calcan

Documente atașate:

Convocator AGA_aprilie 2023