You are currently viewing Convocator AGA – Ianuarie 2023

Convocator AGA – Ianuarie 2023

Către,

Membrii Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 25 – art. 29 ale Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, vă invit să participaţi în calitate de membru, la şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, în ziua de 10 ianuarie 2023, ora 15.00, la sediul Camerei de Comerţ Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 6A.

Şedinţa va avea pe Ordinea de zi următoarele:

1. Completarea locurilor vacante prin alegerea a doi membri în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa;

2. Alegerea Comisiei de cenzori

Dacă în data de 10 ianuarie 2023, nu se întruneşte numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală a CCIADb se va ţine în data de 17 ianuarie 2023, ora 15.00, în acelaşi loc, sediul CCIADb din municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 6A, cu orice număr de membri prezenţi.

Cu stimă deosebită,

Preşedinte

Valentin Calcan

Documente atașate:

📄 Convocator AGA_ianuarie 2023

📄 Cerere depunere candidatură CC_AGA_2023

📄 Regulament desfășurare alegeri_2023

📄 Model procură specială AGA_2023

📄 Cerere depunere candidatura cenzor_AGA_2023