You are currently viewing START UP NATION 2022 EDIȚIA III GHID LANSAT ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

START UP NATION 2022 EDIȚIA III GHID LANSAT ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

PUBLICARE: 25 februarie 2022
DATA ESTIMATĂ DE LANSARE: aprilie - mai 2022
CINE POATE ACCESA PROGRAMUL? IMM -urile din România, mediu urban și rural
BUGET DISPONIBIL: 520 milioane lei
NUMAR ESTIMAT DE SOLICITANȚI: 2.600 firme
SOLICITANȚI ELIGIBILI:
 • Microîntreprinderi
 • Întreprinderi mici
 • Întreprinderi mijlocii
Reguli de eligibilitate:
 • Întreprinderi autonome, partenere sau legate
 • Capital social privat 100%
 • Înregistrate deja la ORC după data de 01.01.2020
 • Cod CAEN eligibil, aplicație electronică
 • Fără datorii la bugetul de stat sau bugetele locale
Procent de decontare 95% Cel mult 100.000 lei dacă se va crea 1 loc de muncă + contribuție proprie de cel puțin 5%
Cel mult 200.000 lei dacă se vor crea 2 locuri de muncă + contribuție proprie de cel puțin 5%
Cheltuieli eligibile Investiția de bază Echipamente tehnologice Spații de lucru Mijloace de transport Mobilier, aparatură,birotică
Cheltuieli suport Servicii de consultanță Plăcuțe informative Cheltuieli financiare Cursuri de antreprenoriat
Cheltuieli financiare Cheltuieli operaționale Salarii Utilități Contabilitate Chirii
Pachet digital Site de prezentare Înregistrare domeniu Promovare site Semnătura electronică
Printre codurile CAEN eligibile enumerăm:
 • Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 • 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 • 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă(software orientat client)
 • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Pîrlea Alexandra-Ioana

Specialist în Relații Publice