You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 06.10.2023 – 13.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 06.10.2023 – 13.10.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
06.10.2023 – 13.10.2023

  • Ordonanță de urgență privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 929 / 13 Octombrie 2023);
  • Ordin privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 919 / 12 Octombrie 2023);
  • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 919 / 12 Octombrie 2023).