You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 11.09.2023 – 19.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 11.09.2023 – 19.09.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
11.09.2023 – 19.09.2023

  • Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 818 / 11 Septembrie 2023);
  • Hotărâre privind acordarea unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 / 15 Septembrie 2023);
  • Hotărâre privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităților de acordare, a indicatorilor cantitativi și calitativi ai investiției, precum și a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836 / 15 Septembrie 2023);
  • Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 839 / 18 Septembrie 2023);
  • Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 842 / 19 Septembrie 2023);
  • Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.501(105) a Comitetului de siguranță maritimă din 28 aprilie 2022 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 843 / 19 Septembrie 2023).