You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 21.07.2023 – 28.07.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 21.07.2023 – 28.07.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
21.07.2023 – 28.07.2023

 • Legea nr. 222/2023 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului ( M.Of., Partea I nr. 667 din 20 iulie 2023).
 • Ordinul nr. 1106/2023 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, utilizat de personalul Directiei generale de informatii fiscale si al structurilor de informatii fiscale (M.Of. nr. 671 din 21 iulie 2023).
 • Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.Of. Partea I nr. 673 din 21 iulie 2023).
 • Ordinul nr. 1394/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. (M. Of. Partea I nr. 674 din 21 iulie 2023).
 • Ordinul nr. 2.195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (M.Of. nr. 677 din 24 iulie 2023).
 • Ordinul 2209/2023 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 6 şi a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă – Revizia 4 ( M.Of. 676 din 24 iulie 2023).
 • Legea nr. 252 din 21 iulie 2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( M.Of. nr. 678 din 24 iulie 2023).
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi. Actul normativ aprobat prevede majorarea, în două etape, a valorii tichetului de masă de la 30 de lei la 35 de lei, începând cu data de 1 august 2023, respectiv 40 de lei din 1 ianuarie 2024.
 • Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate ( 27 iulie 2023).
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.Of. nr. 697 din 28 iulie 2023).
 • Aprobarea Poiectului de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995.