You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 28.08.2023 – 05.09.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 28.08.2023 – 05.09.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
28.08.2023 – 05.09.2023

 • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 / 28 August 2023);
 • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 777 / 29 August 2023);
 • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 / 29 August 2023);
 • Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781 / 30 August 2023);
 • Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 788 / 1 Septembrie 2023);
 • Ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 791 / 1 Septembrie 2023);
 • Ordonanță de urgență pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 791 / 1 Septembrie 2023);
 • Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 / 4 Septembrie 2023);
 • Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO“ a Programului Creștere inteligentă digitalizare și instrumente financiare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 / 4 Septembrie 2023);
 • Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri“, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.121/2022 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 798 / 4 Septembrie 2023);
 • Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului(Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 / 5 Septembrie 2023);
 • Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 / 5 Septembrie 2023);
 • Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor personae (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 800 / 5 Septembrie 2023).