You are currently viewing Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 28.09.2023 – 05.10.2023

Acte normative cu impact asupra activității CCIA Dâmbovița și asupra membrilor acesteia: 28.09.2023 – 05.10.2023

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul:
28.09.2023 – 05.10.2023

  • Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 877 / 28 Septembrie 2023);
  • Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fon-durilor europene (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881 / 29 Septembrie 2023);
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 885 / 2 Octombrie 2023);
  • Ordin pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 886 / 3 Octombrie 2023);
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fon-durilor publice naționale aferente acestora (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 893 / 4 Octombrie 2023).