You are currently viewing Buget Venituri și Cheltuieli 2022

Buget Venituri și Cheltuieli 2022

Buget Venituri și Cheltuieli 2022

Întrunită în data de 27 aprilie 2022, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, Sala de Consiliu, Adunarea Generală a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, aflată la al doilea termen, statutar convocată și prezidată de domnul Valentin Calcan, Președintele CCIADb și constituită sub aspectul motivației, cvorumului și al publicității, s-a desfășurat în baza Ordinii de zi, legal și statutar comunicată membrilor.
Materiale prezentate în cadrul Adunării au fost validate cu unanimitate de voturi.
Bugetul de venituri și cheltuieli/ 2021, pus tot în această subsecțiunea AGA, precum și Bugetul aferent anului acest, votat la această Adunare. 
Nr. Crt. Denumire indicatori Program 2022
I. Venituri – TOTAL 1.744.000
1 Venituri din Taxe + Cotizații 59.100,00
2 Venituri din prestări servicii 800.000,00
3 Venituri din vânzarea Certificatelor de Origine 700.000,00
4 Venituri din Arbitraj Comercial 40.000,00
5 Venituri din Târguri, Simpozioane, Conferințe 10.000,00
6 Venituri financiare 200,00
7 Venituri din vânzare produse finite 3.500,00
8 Venituri din redevențe, chirii + utilități aferente 40.000,00
9 Venituri din cursuri de formare profesională 25.000,00
10 Venituri TOPUL FIRMELOR 65.000,00
11 Alte venituri 1.200,00
II. Cheltuieli – TOTAL 1.320.100
1 Salarii 742.000,00
2 Contracte civile 1.000,00
3 Onorarii arbitraj 36.000,00
4 Impozite + taxe 90.000,00
5 Târguri, simpozioane, Conferințe 5.000,00
6 Cheltuieli poșta, telefon 10.000,00
7 Utilități 60.000,00
8 Auto, transport 5.000,00
9 Chirii 22.800,00
10 Materiale birotică, auxiliare, consumabile 30.000,00
11 Materii prime, obiecte inventar, mărfuri 60.000,00
12 Deplasări – diurne 0,00
13 Servicii media 7.000,00
13 Protocol 15.000,00
14 Asigurări 3.400,00
15 Cheltuieli Financiare 3.600,00
16 Servicii prestate de terți 150.000,00
17 Cheltuieli Topul Firmelor 50.000,00
18 Alte cheltuieli de exploatare 300,00
19 Cheltuieli cu amortizarea 29.000,00
III. EXCEDENT 423.900