You are currently viewing CURS EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII

CURS EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII

 • Tip de curs: Curs AUTORIZAT de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională;
 • Mod de desfășurare: online, în sistem video-conferință, transmis prin intermediul aplicației ZOOM. După validarea înscrierii, veți primi prin e-mail datele de conectare pentru a fi împreună cu trainerul si cu ceilalți participanți
 • Durată: 240 de ore (80 ore de formare teoretică si 160 ore de formare practică);
 • Condiții de acces: absolvenți de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent  SAU

pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică/ științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane/ relațiilor de muncă/ evidența muncii

Dovada studiilor se face prin copii ale actelor conform cu originalul, iar experiența se va dovedi prin CV + declarație pe propia răspundere că îndeplinește condiția de experiență minimă/ contract de muncă/ contract de voluntariat/ contract de prestări servicii în copii conforme cu originalul / adeverințe în original

 • Expertul în legislația muncii este un profesionist care are cunoștințe aprofundate în domeniul reglementării juridice a relațiilor de muncă
 • Competențe dobândite:
 • Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a muncii și securității sociale
 • Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă
 • Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale
 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual/ colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare
 • Reprezentarea angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale/ colective de muncă
 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului
 • Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială
 • Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor
 • Concilierea conflictelor de muncă
 • Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității
 • Acordarea de consultanță/ consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor/ patronatelor/ sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale
 • Suport de curs detaliat și actualizat în format electronic;
 • Materiale suplimentare ajutătoare;
 • Îndrumări din partea formatorului pe tot parcursul programului;
 • Sesiuni de întrebări și răspunsuri;
 • COSTUL CURSULUI: 1.500 RON cu TVA
 • PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS: IUNIE-IULIE 2023
 • INFORMAȚII: EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII – Alina Briceag

E-MAIL: [email protected]