Active Citizens Fund – Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București,
 • Fundația Națională pentru Tineret,
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

 

Finanțare acordată

Granturi tip răspuns rapid • Între 5.000 și 15.000 Euro
 

Perioada de depunere

Granturi tip răspuns rapid:
Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:
27 Aprilie 2023; 16:00 (ora României)
 

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
 

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 

Buget

Granturi tip răspuns rapid
100.000 euro
 

Obiectiv

Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite.
 

Parteneri de proiect

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este încurajat, în special cu Parteneri din Statele Donatoare.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului. Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.
 

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:
  România,
 • State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
 • State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau
 • Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia),
 • Orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. b) – j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3 a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice.
 • Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

 

Activități eligibile

Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns rapid:

 • Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/cu experiență și ONG-uri mai mici/cu mai puţină experienţă;
 • Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice;
 • Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc;
 • Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/studenţii etc;
 • Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind problemelegate de protecția mediului/ schimbărilorclimatice.Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilorclimatice (consiliere, asistență juridică etc.).

 

Criterii de evaluare

 • Relevanţa şi coerenţa proiectului
 • Metodologia şi fezabilitatea proiectului
 • Sustenabilitate
 • Bugetul proiectului