Ambasada S.U.A. la București: Programul anual de finanțări prin acordarea de granturi mici în anul fiscal 2022

Beneficiari eligibili

 • Organizații non-profit înregistrate, inclusiv grupuri de reflecție și organizații ale societății civile/non-guvernamentale cu experiență în programare
 • Instituții de învățământ non-profit sau guvernamentale
 • Instituţii guvernamentale

 

Finanțare acordată

5.000 – 15.000 de dolari

 

Termen limită de depunere

31 martie 2022

 

Obiectiv

Biroul de Diplomație Publică primește propuneri de proiecte care urmăresc consolidarea relațiilor culturale dintre S.U.A. și România prin schimburi educaționale și programe culturale care evidențiază valorile comune și promovează cooperarea bilaterală. Toate proiectele trebuie să includă un element cultural american sau o legătură cu experți americani sau organizații și instituții în domenii concrete, pentru o mai bună înțelegere a politicilor și viziunii Statelor Unite ale Americii.

Arii prioritare:

  • Promovarea păcii și securității regionale și internaționale
   • alfabetizare mediatică
   • combaterea dezinformării, a informării greșite, a știrilor false
   • educația pentru securitate cibernetică
  • Promovarea standardelor euro-atlantice de democrație, stat de drept și incluziune a minorităților
   • statul de drept
   • democrația
   • drepturile omului și nediscriminare
   • incluziunea minorităților
   • emanciparea femeilor
   • educația civică
   • participarea civică
   • prevenirea traficului de persoane
   • presa liberă, independentă și responsabilă
   • dezvoltarea abilităților de lider ale tinerilor
   Consolidarea economiei transatlantice
   • promovarea antreprenoriatului
  • Exemple de programe:
   • Prelegeri academice și profesionale, seminarii și programe de vorbitori
   • Ateliere artistice și culturale, spectacole și expoziții comune
   • Programe de conservare și conservare a patrimoniului cultural
   • Schimburi și programe profesionale și academice
   • Proiecte ale ONG-urilor care promovează valorile comune S.U.A. – România

 

Criterii de evaluare

Fiecare cerere va fi evaluată și evaluată pe baza criteriilor de evaluare prezentate mai jos. Criteriile enumerate sunt strâns legate și sunt luate în considerare ca un întreg în evaluarea calității generale a unei cereri.

Calitatea și fezabilitatea ideii de program: Ideea programului este bine dezvoltată, cu detalii despre modul în care se vor desfășura activitățile programului. Propunerea include un termen rezonabil de implementare.

Capacitatea de a atinge obiectivele programului: Obiectivele sunt clar declarate și abordarea programului este probabil să ofere un impact maxim în atingerea rezultatelor propuse.
Dosarul și capacitatea instituției: Organizația are experiență în domeniul său declarat, iar PAS are încredere în capacitatea sa de a întreprinde programul. Aceasta include un sistem de management financiar și un cont bancar.

Monitorizare și evaluare: Solicitantul demonstrează că este capabil să măsoare succesul programului în raport cu indicatorii cheie și să furnizeze repere pentru a indica progresul către obiectivele prezentate în propunere. Programul include indicatori de realizare și de rezultat și arată cum și când vor fi măsurați.

Eficacitatea costurilor: Justificarea bugetului este detaliată. Costurile sunt rezonabile în raport cu activitățile propuse și cu rezultatele anticipate. Bugetul este realist, ținând cont de toate cheltuielile necesare realizării activităților propuse.

Sustenabilitate: Activitățile programului vor continua să aibă un impact pozitiv după încheierea programului.