FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili

Entitățile sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală din:
• România
• Islanda
• Liechtenstein
• Norvegia

 

Finațare acordată

Maximum 5.000 €

 

Perioada de depunere

6 iulie 2020 – 1 mai 2024
*În cazul unui număr mare de inițiative bilaterale primite care îndeplinesc condițiile de finanțare și depășesc alocarea financiară a apelului, OP poate închide apelul înainte de această dată sau poate suplimenta alocarea financiară.

 

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

 

Buget

50.000 €

 

Obiectiv

Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.
Activități eligibile
Prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de lucru, vizite de studiu, conferințe, seminare și alte activități similare. Activitățile bilaterale propuse se vor axa pe teme relevante pentru obiectivele și activitățile proiectului finanțat în cadrul Programului și vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor acestuia.