Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale

Solicitanți eligibili

Pot implementa proiectele entități necomerciale reputate și responsabile care pot demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare.

 

Finanțare acordată
10.000 – 500.000 dolari

 

Termen limită de depunere

În prima rundă, Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale, până joi, 9 decembrie 2021
În cea de-a doua rundă, Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri de proiecte complete, până la 7 aprilie 2022

 

Obiectiv

Proiectele recomandate pentru finanțare trebuie să consolideze societatea civilă, să încurajeze buna guvernare și să promoveze stabilitatea politică și economică în întreaga lume.

 

Domenii de finanțare

 • Programul de granturi AFCP sprijină conservarea siturilor arheologice, a clădirilor și monumentelor istorice, a colecțiilor muzeale și a formelor de expresie culturală tradițională, cum ar fi limbile și meșteșugurile indigene.
 • Exemple de activități adecvate atunci când se creează un proiect pe temele menționate mai sus pot include:
 • Anastiloză (reasamblarea unui loc din părțile sale originale)
 • Conservare (abordarea daunelor sau deteriorarii unui obiect sau a unui sit)
 • Consolidare (conectarea sau reconectarea elementelor unui obiect sau site)
 • Documentație (înregistrarea în format analog sau digital a stării și a caracteristicilor esențiale ale unui obiect, site sau tradiție)
 • Inventar (listarea obiectelor, site-urilor sau tradițiilor în funcție de locație, caracteristică, vârstă sau altă caracteristică sau stare unificatoare)
 • Conservarea preventivă (abordarea condițiilor care amenință sau deteriorează un site, obiect, colecție sau tradiție)
 • Restaurare (înlocuirea elementelor lipsă pentru a recrea aspectul original al unui obiect sau al unui sit, de obicei adecvată numai cu arte plastice, arte decorative și clădiri istorice)
 • Stabilizare (reducerea perturbării fizice a unui obiect sau a unui loc)

 

Beneficiari

Pot implementa proiecte entități necomerciale reputate și responsabile care pot demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, organizații neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare, inclusiv instituții și organizații de învățământ din SUA. AFCP nu va acorda granturi persoanelor fizice, entităților comerciale sau beneficiarilor anteriori de premii care nu au îndeplinit obiectivele sau cerințele de raportare ale premiilor anterioare.

 

Procesul de depunere

Cerine pentru nota conceptuală pentru runda 1
Fiecare notă conceptuală trimisă trebuie să includă:

 • Elementele de bază ale proiectului, inclusiv titlul de lucru, durata anticipată a proiectului (Notă: Solicitanții pot propune perioade de proiect de până la 60 de luni), locația/situl și estimarea costurilor proiectului (suma solicitată de la AFCP; în dolari);
 • Beneficiarul.
 • Domeniul de activitate care rezumă obiectivele de conservare și activitățile planificate pentru atingerea acestor obiective; și orice obiectiv mai amplu al țării gazdă sau comunității și activitățile planificate pentru atingerea acestor obiective; (adică, ce speră să câștige din proiect dincolo de patrimoniul conservat și cum plănuiesc să ajungă acolo; 2.000 de caractere maxim).
 • Motivația sprijinului AFCP, explicând de ce este în interesul guvernului SUA să finanțeze proiectul, și anume: beneficiile și impacturile proiectate de înțelegere reciprocă (maximum 1.000 de caractere).
 • Autorizarea Ambasadei Front Office (FO).

Cerințe pentru aplicarea rundei 2
Cererile complete se pot depune până cel târziu la 7 aprilie 2022, ora 23:59. Aplicațiile trebuie să îndeplinească pe deplin obiectivele programului, domeniile și prioritățile de finanțare și cerințele de eligibilitate.

 

Criterii de evaluare

Centrul va evalua aplicațiile complete folosind următorul sistem bazat pe puncte:

 • Scop, importanță (maxim 10 puncte)
 • Motivație pentru sprijinul din S.U.A. (maxim 10 puncte)
 • Claritatea și caracterul complet al descrierii activității pentru lucrările de conservare (15 puncte)
 • Claritatea și caracterul complet al descrierii activității pentru munca în vederea atingerii unor obiective mai ample (10 puncte)
 • Claritatea și caracterul complet al planurilor de conștientizare a publicului solicitant (5 puncte)
 • Claritatea și caracterul complet al planurilor de informare a ambasadei (5 puncte)
 • Plan de întreținere (maxim 10 puncte)
 • Buget și descrierea bugetului (maxim 15 puncte)
 • Materiale suport (cv-uri, imagini etc.; 10 puncte max)
 • Integrare, colaborare sau coordonare inovatoare cu alte ECA și programe de diplomație publică (maxim 10 puncte)/Ambasada