Fondul pentru Inovare – Proiecte la scară largă, apelul II

Beneficiari eligibili

 • Entități private
 • Entități publice
 • Organizații internaționale

 

Finanțare acordată

Numai proiectele cu un total al cheltuielilor de capital de peste 7.500.000 EUR sunt eligibile în cadrul acestui apel

 

Termen limită de depunere

03 martie 2022

 

Finanțator

Comisia Europeană

 

Operator de program

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)

 

Buget

Bugetul disponibil pentru acest apel este de:
• 1.500.000.000 EUR – granturi și
• 2.000.000 EUR – asistență pentru dezvoltarea proiectelor (APD)*.
*Pentru proiectele care sunt promițătoare, dar nu suficient de mature pentru acordarea unui grant, va fi disponibilă asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.
Granturile vor fi acordate sub formă de sume forfetare

 

Obiectiv

Obiectivele acestui apel sunt:

 • sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese sau produse extrem de inovatoare, care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • oferirea unui sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare.

 

Activități eligibile

În cadrul acestui apel pot fi finanțate următoarele activități:

 • Activități care susțin inovarea în tehnologii și procese cu emisii scăzute de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS, inclusiv captarea și utilizarea carbonului în condiții de siguranță pentru mediu (CCU) care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și produse care le înlocuiesc pe cele cu consum intensiv de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS.
 • Activități care ajută la stimularea construcției și exploatării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță pentru mediu;
 • Activități care ajută la stimularea construcției și exploatării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.
 • Captarea și utilizarea carbonului pot fi finanțate dacă captarea de CO2 are loc în cadrul uneia dintre activitățile enumerate în anexa I a Directivei EU ETS sau dacă utilizarea CO2 are ca rezultat înlocuirea produselor cu consum intensiv de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva EU ETS chiar dacă carbonul este captat în afara activităților din anexa I.

De reținut
Numai proiectele cu un total al cheltuielilor de capital de peste 7 500 000 EUR sunt eligibile în cadrul acestui apel.
Numai acțiunile implementate pe teritoriul unuia (sau mai multor) dintre statele membre ale UE, Norvegia sau Islanda sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestei cereri.
În cazul specific al acțiunilor care asigură evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea produsului, de ex. instalații de producție pentru energie regenerabilă sau componente de stocare a energiei, atât producția, cât și utilizarea produselor trebuie să aibă loc într-unul (sau mai multe) dintre statele membre UE, Norvegia sau Islanda.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili pentru finanțare în cadrul acestui apel, solicitanții trebuie să:

 • fie persoane juridice;
 • aparțină uneia dintre următoarele categorii: entități private, entități publice sau organizații internaționale;
 • să fie direct responsabil pentru implementarea și gestionarea proiectului, acolo unde este cazul, împreună cu alți solicitanți, adică să nu acționeze ca intermediar.

Cererile pot fi depuse de către un consorțiu de persoane juridice care acționează împreună. În cazul unei cereri a unui consorțiu de persoane juridice, finanțarea este acordată consorțiului, care este responsabil de livrarea proiectului. Entitățile care participă la consorțiu vor trebui să semneze între ele un acord de consorțiu – stabilindu-și aranjamentele interne și desemnând un coordonator de proiect – înainte de a semna acordul de grant.
Sunt permise entitățile afiliate care participă la proiect cu finanțare, dar nu devin beneficiari.

 

Criterii de evaluare

 • Potenţialul de evitare a emisiilor de GES
 • Gradul de inovare
 • Maturitatea proiectului
 • Scalabilitate
 • Eficiența costurilor