FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Beneficiari eligibili

  • entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri)
  • în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală din:
    • România,
    • Islanda,
    • Liechtenstein,
    • Norvegia.

 

Finanțare acordată

până la 5.000 de euro

 

Perioada de depunere

06 iulie 2021 -1 mai 2024
*În cazul unui număr mare de inițiative bilaterale primite care îndeplinesc condițiile de finanțare și depășesc alocarea financiară a apelului, OP poate închide apelul înainte de această dată sau poate suplimenta alocarea financiară.

 

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

 

Buget

50.000 de euro

 

Obiectiv

Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.

 

Activități eligibile

Prin intermediul acestuia va fi sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de lucru, vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare.
Cel puțin o entitate din Statele Donatoare sau dintr-o organizație internațională trebuie să fie implicată în activitățile bilaterale propuse.