Fundația Nouă ne pasă – Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Instituții de învățământ preuniversitar
 • Instituții de învățământ superior

 

Finanțare acordată

Suma maximă care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre cele 9 apeluri este de 60.000 lei

 

Perioada de depunere

1 noiembrie 2021 – 1 iulie 2022*
*Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni, în perioada 1 Noiembrie 2021 – 1 Iulie 2022.
Apelul va fi activ până la atingerea numărului de proiecte maxim admis, respectiv 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

 

Buget

Prima ediție a programului se va desfășura în perioada noiembrie 2021 – iulie 2022 și va avea un buget total de 1.000.000 lei.
Suma se va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 lei fiecare.

 

Scop

Scopul programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional.

 

Criterii de eligibilitate

Pot aplica în cadrul programului exclusiv organizații non-guvernamentale (asociații, inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și federații etc.), instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și licee/colegii), instituțiile de învățământ superior (universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare etc) care au personalitate juridică proprie și minim un an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

Sunt eligibile ONG-urile care:

 • au un buget anual cheltuit de maxim 500.000 lei
 • sunt independente de partide politice și instituții de cult
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari
 • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației
 • Sunt eligibile instituțiile de învățământ care:
 • sunt direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari
 • sunt independente de partide politice și instituții de cult

 

Criterii de evaluare

Vor fi finanțate proiecte ce îndeplinesc următoarele criterii:

 • Se adresează unei probleme specifice din educație
 • Se adresează unei nevoi de importanță sporită pentru beneficiari și comunitate
 • Metoda de intervenție este una eficientă pentru problema descrisă și, de preferat, testată
 • Metoda de intervenție este acceptată de beneficiari
 • Proiectul mobilizează actori din comunitate
 • Obiectivele proiectului sunt realizabile Impactul proiectului poate fi măsurat în mod obiectiv