Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 – ESAYEP: Apelul „Vizite pregătitoare”

Beneficiari eligibili

Aplicanți eligibili:

 • instituţiile de învăţământ universitar (universităţi) acreditate din România care deţin Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană;
 • Inspectoratele Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic, Centrele Judeţene pentru Resurse şi Asistenţă Educaţională;
 • şcolile profesionale şi tehnice (VET) din România

 

Parteneri eligibili:

 • orice entitate publică sau privată din statele donatoare cu un potenţial interes într-o cooperare cu un aplicant român eligibil, pentru toate tipurile de proiecte.

Persoanele fizice pot solicita granturi prin intermediul unei instituții.

 

Finanțare acordată

425 – 3860 de euro

 

Termen limită de depunere

30 iunie 2022

 

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

 

Operator de program

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (Agenția, AN)

 

Obiectiv

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) urmărește să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE și România.

 

Domenii de sprijin

 • îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării,
 • mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare,
 • cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii,
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.,
 • îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Roma.

 

Activități eligibile

 • Vor fi finanțate cererile pentru vizite din cadrul unor proiecte care abordează oricare dintre prioritățile următoare:
 • Incluziune socială,
 • Educație pentru democrație și cetățenie,
 • Îmbunătățirea incluziunii populației rome,
 • Proiecte care au în vedere sinergii cu programe: cercetare, dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri, energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică.