Platforma de consiliere în domeniul sărăciei energetice (EPAH): Apel de asistență tehnică privind combaterea sărăciei energetice

Beneficiari eligibili

  • administrațiile locale;
  • organizațiile care lucrează în colaborare cu autoritățile locale.

 

Termen limită de depunere

  • 1 martie 2022

 

Despre apel

Apelul pentru propuneri de asistență tehnică este conceput pentru a sprijini autoritățile locale în dezvoltarea acțiunilor lor de combatere a sărăciei energetice. Pentru a sprijini o gamă mai largă de autorități locale în demararea și/sau derularea cu încredere în acțiunile lor privind sărăcia energetică, EPAH va oferi pe parcursul următorilor 3 ani asistență tehnică printr-o serie de apeluri, acesta fiind primul apel de candidaturi. Scopul este de a produce rezultate locale eficiente care pot servi drept inspirație suplimentară pentru alte autorități locale care își propun să întreprindă procese similare. La finalul procesului de selecție, propunerile premiate vor primi asistență online sau personală.

Se așteaptă ca în cadrul acestui prim apel să fie acordate aproximativ 35 de propuneri pe baza punctajului total. Echipa EPAH își rezervă dreptul de a nu atribui exact 35 de propuneri în cazul în care calitatea propunerilor primite este insuficientă pentru a garanta implementarea cu succes a activităților și îndeplinirea obiectivelor. Autoritățile locale din toate cele 27 de state membre pot depune propuneri.

Organizația principală trebuie să fie o administrație locală. Este acceptat sprijinul unei organizații co-solicitant în procesul de aplicare și implementarea ulterioară. Organizația co-solicitantă poate fi de orice tip:

  • Administrații locale;
  • Organizații ale societății civile;
  • ONG-uri;
  • Instituții guvernamentale;
  • Centre de cercetare;
  • Companii private;
  • Agenții de energie/mediu.

 

Sesiuni de sprijin

Câștigătorii vor fi invitați la o sesiune de definire a scopului cu echipa EPAH pentru a elabora în comun aplicația și a perfecționa asistența tehnică necesară pentru îndeplinirea nevoilor locale.

Pe baza conținutului propunerii și a informațiilor suplimentare obținute în timpul sesiunii de stabilire a domeniului, administrația locală și EPAH vor găsi o potrivire cu o organizație de experți relevantă din rețeaua EPAH, luând în considerare expertiza necesară, aria geografică și limba principală de comunicare.

O a doua întâlnire va fi organizată împreună cu beneficiarii, expertul și echipa EPAH pentru a concepe planul de lucru care va ghida procesul de asistență tehnică și pentru a identifica rezultatul final așteptat (de exemplu, rapoarte, date colectate, strategii elaborate, analiză de piață etc). Durata estimată a suportului tehnic poate varia de la 3 până la 9 luni. Numărul final de ore și tipul de resurse necesare vor fi discutate în timpul sesiunii de stabilire a domeniului.

 

Evaluarea aplicațiilor

Fiecare cerere este evaluată de cel puțin doi evaluatori cu experiență în sărăcia energetică. Vor fi luate în considerare doar cererile depuse înainte de termenul limită. Dacă aplicațiile sunt prezentate într-o altă limbă națională decât engleza, propunerea va fi tradusă în engleză. Toate propunerile vor fi evaluate în limba engleză.

Fiecare secțiune a formularului de cerere va fi evaluată cu un punctaj de la 1 la 3 sau de la 1 la 10 și ponderată corespunzător pentru a ajunge la punctajul final. Punctajul maxim este de 100.

 

Sesiune de informare

Ashoka România invită autoritățile locale și naționale, companiile și ONG-urile preocupate de sărăcie energetică, de protejarea mediului sau combaterea sărăciei la un webinar despre apelul de asistență tehnică privind combaterea sărăciei energetice, unde se vor prezenta:

Contextul național al sărăciei energetice;

Soluțiile locale deja implementate ca bune practici;

Ce înseamnă procesul de asistență tehnică în ceea ce privește începerea și/sau continuarea proiectelor de combatere a sărăciei energetice;

Sfaturi practice despre cum pot autoritățile aplica la acest proces.