Programul Europa Creativă, subprogramul MEDIA: Apelul pentru rețele de festivaluri europene

Beneficiari eligibili

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite în:

 • Una din țările participante la Europa Creativă, respectiv statele membre ale UE
 • Țări non-UE, precum
 • țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau
 • țările care sunt în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor

 

Finanțare acordată

 • Cuantumul maxim al grantului este de 100.000 EUR/membru pentru activități care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani

 

Termen limită de depunere

 • 7 aprilie 2022

 

Buget

 • 5.000.000 euro

 

Scop

Componenta MEDIA oferă sprijin pentru Festivaluri europene și rețele de festivaluri care proiectează o proporție semnificativă de lucrări europene non-naționale, păstrând în același timp identitatea și profilul unic.

 

Activități eligibile

Rețelele de festivaluri europene vor oferi sprijin activităților coordonate/colaborative între festivalurile audiovizuale europene care vizează creșterea interesului publicului pentru conținutul audiovizual european non-național și promovarea circulației și vizibilității acestuia.

Prin festival audiovizual eligibil se înțelege un eveniment:

 • ce prevede programarea de filme europene și lucrări audiovizuale care sunt proiectate către un public larg, precum și profesioniștii internaționali acreditați din domeniul audiovizualului și presei;
 • având o procedură clară de curatare, reglementare și selecție;
 • 50% din programare ar trebui să fie dedicată filmelor și operelor audiovizuale non-naționale din țările care participă la componenta MEDIA și care prezintă o acoperire geografică diversă de cel puțin 15 din aceste țări, inclusiv cele cu capacitate redusă.

 

Criterii de evaluare

 • Relevanța
 • Calitatea conținutului și a activităților
 • Management de proiect
 • Diseminare