Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili

 • Producătorii viticoli,
 • persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

 

Finanțare acordată

Maximum 75% din valoarea costurilor restructurării

 

Termen limtă de depunere

Pentru perioada 2019 – 2023, planurile individuale se depun în sesiune continuă la DAJ ( Direcția Agricolă Județeană) și a municipiului București, iar cererile de finanțare se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării planurilor individuale la sediile centrelor județene ale APIA.
Termenul limită pentru finalizarea programelor de reconversie/restructurare aferente Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023.

 

Finanțator

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
 • Operator de program
 • Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

 

Obiectiv

Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.

 

Activități eligibile

Tipurile de activități care pot fi finanțate includ:

 • reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, cu soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în anexa nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare
 • reamplasarea parcelelor viticole;
 • replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole, din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
 • modernizare, prin:
  • proiectare, instalare/înlocuire sistem de susținere pentru conducere și palisaj;
  • modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă și înaltă;
  • modernizarea sistemului de susținere prin înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere și palisaj în vederea
 • susținerii butucilor și conducerea lăstarilor;
  • instalarea de sisteme de irigații prin picurare, eligibile la finanțare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat programele anterioare de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.

 

Condiții pentru acordarea sprijinului

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanți a unui plan individual care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • suprafața minimă a planului individual să fie de 0,50 ha;
 • suprafața minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
 • suprafața minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
 • soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
 • materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislația în vigoare pentru înființări de plantații viticole;
 • la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă.

 

Cuantumul sprijinului financiar

Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare şi nu poate depăși 75% din valoarea costurilor restructurării.

 

Plata sprijinului financiar

Sprijinul financiar se acordă solicitanţilor eligibili:

 • după realizarea verificărilor încrucişate, adminstrative şi la faţa locului, în ceea ce priveşte concordanţa datelor cuprinse în dosarul de plată (a documentelor scrise, precum şi în baza de date ONVPV, IACS, APIA);
 • dacă procentul de goluri a fiecărei parcele viticole nu depăşeşte 10%, distribuite uniform pe suprafata parcelei in cauză. Dacă acest procent este depăşit, inspectorii vor întocmi o Notă de constatare Completarea goluri se va realiza cu respectarea termenului maxim sau prin prelungirea graficului cu maximum o campanie viticolă.
 • Valoarea sprijinului se calculează pe baza diferenței dintre suprafața aprobată în urma controalelor administrative cu privire la cererea de sprijin sau modificată și suprafața pe care operațiunea a fost pusă în aplicare efectiv, stabilită prin controalele la fața locului după punerea în aplicare.
 • În cazul în care diferența dintre suprafața aprobată și suprafața realizată nu depășește 20 %, valoarea sprijinului se calculează pe baza suprafeței realizate eligibile;
 • În cazul în care suprafața nerealizată este mai mare de 20%, însă de cel mult 50%, valoarea sprijinul se diminuează cu dublul diferenței suprafeței nerealizate;
 • În cazul în care suprafața nerealizată depășește 50% din suprafața aprobată, nu se acordă sprijinul.