Proiecte bilaterale de formare profesională pentru decidenți politici și reprezentanți ai unităților de învățământ din învățământul profesional și tehnic

Beneficiari eligibili

 • Unitățile de învățământ din Învățământul Profesional și Tehnic care furnizează educație și formare pentru calificări în domeniile:
 • Mecanică
 • Electronică
 • Automatică
 • Construcții

 

Buget

 • 50.000 euro

 

Termen limită de înscriere

 • 15 martie 2023

 

Obiectiv

Obiectivul general al Programului – de a dezvolta capitalul uman şi a bazei de cunostințe în România – se materializează în domeniul educației și formării profesionale (ÎPT) prin proiecte care vizează îmbunătățirea calității învățării elevilor din România prin practică la locul de muncă.

Prin aceste proiecte se va răspunde nevoii de îmbunătăţire a corelării competenţelor dobândite de absolvenţii din ÎPT cu cerinţele pieţei muncii.

În timpul unei vizite de studiu care va avea loc în Norvegia și care este precedată de webinare cu experți norvegien, participanţii din România vor identifica cele mai bune practici și vor învăța de la instituțiile și companiile vizitate cum să îmbunătățească, pentru elevii români din ÎPT, învățarea prin practică la locul de muncă.

 

Costuri eligibile

Costurile de transport pentru vizita de studiu se vor aloca în concordanţă cu banda de distanţă calculată cu calculatorul de distanţă folosit de Comisia Europeană pentru programul Erasmus+.

200 euro se vor aloca pentru fiecare participant, sub forma de suma forfetara, pentru subzistenta, pentru 1 zi de calatorie (daca este necesar si justificat).

Pe durata vizitei de studiu, cazarea, masa și transportul local vor fi asigurate de Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir). Participarea la webinare nu presupune costuri.

 

Activități eligibile

Proiectele constau în:

 

Activități online anterioare vizitei de studiu

3 zile de reuniune de tip webinar.

Conținutul acestor webinare este următorul:

 • Ziua 1: Introducere în sistemul educațional norvegian și o privire de ansamblu asupra structurii sistemului educațional ÎPT; Organizare și responsabilități administrative și politice. Prezentare generală a diferitelor domenii sectoriale de studiu în ÎPT și ÎPT superior; Politici și priorități politice în sectorului ÎPT din Norvegia. Politicile norvegiene într-un cadru politic al UE. Internaționalizarea ca instrument de dezvoltare; Întrebări și răspunsuri.
 • Ziua 2: Cadrul structural pentru învățarea bazată pe muncă Cadrul politic/reglementări pentru stimularea stagiilor în companii mici/medii. Succes și provocări în cadrul modelului norvegian pentru stagii de practică; Cadrul practic și pedagogic în învățarea bazată pe muncă în sistemul ÎPT din Norvegia. Documentație, obiective de învățare, roluri și responsabilități, mentorat (cooperarea tripartită – schema de ucenicie – organizațiile profesionale); Exemple – mediul de afaceri și elevii. Cadrul structural necesar pentru activitățile de formare ale elevilor. Valoarea formării elevilor pentru mediul de afaceri. Întrebări și răspunsuri.
 • Ziua 3: Inovarea sectorului ÎPT, gestionarea schimbărilor în nevoile societății și în domeniul muncii în educarea tinerilor norvegieni; Exemplu din școală: Gestionarea schimbării și inovarea educației în domeniul autoturismelor/automobilelor electrice – dezvoltarea curriculumului, facilitarea spațiului educațional și cooperarea cu mediul de afaceri; VET ca o alegere educațională atractivă pentru tinerii norvegieni. Mobilizarea și eliminarea prejudecăților față de educația și formarea profesională. Succes și provocări; Întrebări și răspunsuri

 

Activități pe durata vizitei de studiu

Vizita de studiu va dura 4 zile. Pe parcursul vizitei de studiu se vor derula activități la patru organizații publice și private implicate în pregătirea elevilor pentru ucenicie, facilitarea cooperării între educație și formare, asigurarea calității formării și furnizarea de practică la locul de muncă/ucenicie pentru elevi.

 

Activități după derularea vizitei de studiu

Participanții la vizita de studiu vor derula activități specifice care să contribuie la îmbunătățirea stagiilor de practică ale elevilor din școlile participante la proiect și/sau din România.

Exemple: realizarea de CDL-uri, ghiduri de practică, propuneri de politici etc.

Calendar estimativ: webinare în luna mai și vizita de studiu la sfârșitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie.

 

Criterii de eligibilitate

 • Candidatura împreună cu anexa au fost depuse până la termenul limită de depunere (anunțat în Apelul pentru propuneri de proiecte 2022);
 • Candidatura a fost depusă de un organism care are personalitate juridică;
 • Declarația de onoare este semnată de reprezentantul legal al instituției candidate;
 • Candidatul este o instituție eligibilă pentru această acțiune;
 • Instituția candidată nu se află în caz de dublă finanțare.

Dacă instituția candidată nu este publică, pe lângă Declarația de onoare, trebuie de asemenea atașate formularului de candidature următoarele documentele:

 • Copie după Certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului și la Ministerul Finanțelor Publice;
 • Certificatul de atestare fiscală care să pună în evidență faptul că instituția nu are datorii la bugetul de stat.

 

Criterii de acordare a grantului

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

 • Relevanță (30 de puncte);
 • Design și implementare (30 de puncte);
 • Impact și diseminare (40 de puncte).