PNDR 4.1a – Investiții în pomicultură

2.000.000 euro – finanțare

 Investiții în exploatații pomicole

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • PFA, II, IF, SRL, SA, SNC, SCS, SCA, SCCP
 • Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă,
 • Cooperativă agricolă, Institute de cercetare-dezvoltare,
 • Grupuri de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor,
 • Organizații de producători din sectorul legume-fructe.

 

VALOAREA FINANȚĂRII

1.500.000 €

Intensitatea finanțării: max. 90%

Alocare financiară: 122.700.000 €

 

OPERAȚIUNI ELIGIBILE

 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole și modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Inființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;
 • Investiții necorporale.

 

ANGAJAMENTE

 • Menținerea investiției: 5 ani

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

 • 36 luni