PNRR C2 I1 – împăduriri

ÎMPĂDURIRI

730 mil.euro – alocare financiară

 

LANSARE 2022 – Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

 

Beneficiari eligibili

  • Regia Națională a Pădurilor –  Romsilva
  • proprietari sau administratorii de pădure publici (Unități Administrativ Teritoriale sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele între acestea)
  • beneficiari privați, proprietari de terenuri pretabile împăduririi (ex. terenuri degradate, terenuri agricole și intravilan etc.)
  • Alocare financiară
  • 730 mil. euro

 

Cheltuieli eligibile

Măsura de investiții vizează realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice:

  • identificarea și evaluarea terenurilor,
  • finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor,
  • creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Intervenția va sprijini atât instalarea culturilor forestiere (împădurirea propriu-zisă), cât și lucrările de îngrijire și întreținere a tinerelor culturi.

 

Obiectiv

Rolul programului este să  asigure  beneficii  multiple  cum  sunt  creșterea biodiversității, asigurarea conectivității, absorbția de dioxid de carbon, reducerea poluării și  a zgomotului ambiental, îmbunătățirea condițiilor de climă locale, îmbunătățirea regimului hidrologic, protejarea infrastructurii esențiale (autostrăzi, drumuri naționale și județene, infrastructură turistică, căi ferate.