Statii de reîncărcare mașini electrice în localități

AFM

Alimentare verde

8.000.00 lei – finanțare

 

LANSARE: 13.12.2021 – 31.03.2022

 

Eligibilitatea solicitantului

 • Instituții publice
 • Unități administrativ-teritoriale
 • Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București

 

Perioada de durabilitate

 • Beneficiarul este obligat să menţină funcțională investiţia cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

 

Valoarea finanțării

 • 8.000.000 lei
 • Suma alocată programului de finanțare: 500.000.000 lei

 

Angajamente

 • Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule;
 • Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare;
 • Minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate;
 • Asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului la staţiile de reîncărcare;

 

Cheltuieli eligibile

 

 • Cheltuieli pentru achiziţia de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 • Cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare;
 • Cheltuieli aferente instalațiilor electrice;
 • Cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 • Cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);
 • Cheltuieli cu proiectarea;
 • Cheltuieli cu consultanța.