You are currently viewing IMM DigitALL – POCU/ 141968

IMM DigitALL – POCU/ 141968

IMM DIGITall – Dezvoltarea integrată a competențelor digitale pentru angajații si specialiștii IT care activează in sectoarele SNC/domeniile SNCDI la nivelul Regiunii Sud-Muntenia


Componenta 1

Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM

Axa Prioritară

Locuri de muncă pentru toţi

Operaţiunea

Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița și Asociația Înapoi la Muncă implementează proiectul „ IMM DIGITall ”, ID SMIS 141968, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/143346.

 

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezintă diversificarea și dezvoltarea competențelor profesionale (competențe de bază / avansate în domeniul TIC) pentru un număr de 303 angajați din 32 întreprinderi care activează sau urmează să activeze în sectoare economice cu

potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Muntenia, în scopul îmbunătățirii accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, a actualizării competențelor și a sporirii flexibilității și

competitivității acestora pe piața muncii.

Rezultate propuse

  1. 303persoane angajate care beneficiază de programe de formare în domeniul competențelor digitale de bază, avansate sau specializate
  2. 32întreprinderi sprijinite prin creșterea competitivității  angajaților
  3. 92 persoane certificate
  4. 16 întâlniri organizate cu reprezentanții întreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fișei individuale de întreprindere, pentru identificarea angajaților ce vor beneficia de formare
  5. 10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabilă, Egalitate de șanse și nediscriminare, Promovarea egalității între femei și bărbați derulate cu ocazia cursurilor de formare competențe digitale

 

SUSȚINEM DIGITALIZAREA


Pentru mai multe informații:

Alexandra Ioana Pîrlea
Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene
Serviciul Proiecte, Relații Interne și Internaționale
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița
Tel: 0751.153.703/0769.617.752