CERTIFICATE DE ORIGINE A MĂRFURILOR FOLOSITE ÎN COMERȚUL EXTERIOR