You are currently viewing Convocator AGA aprilie 2021

Convocator AGA aprilie 2021

Nr. 235/ 25.03.2021

Către,

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 335/ 2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 21 – art. 24 ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă invit să participați în calitate de membru, la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în ziua de 12 aprilie 2021, ora 15.00, la sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A.

Ședința va avea pe Ordinea de zi următoarele:

  1. Aprobarea strategiei, a obiectivelor și a programului de acțiuni ale Camerei de Comerț Dâmbovița;
  2. Dezbaterea și aprobarea Raportului de verificare al Comisiei de cenzori și Raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020;
  3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și aprobarea bilanțului aferent exercițiului financiar 2020;
  4. Diverse

 

Dacă în data data de 12 aprilie 2021, nu se întrunește numărul de jumătate plus unu din totalul membrilor, Adunarea Generală a CCIADb se va ține în data de 20 aprilie 2021, ora 15.00, în același loc, sediul CCIADb din municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 6A, cu orice număr de membri prezenți.

 

Cu stimă deosebită,

Președinte

Valentin Calcan